03:39:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-04-29 10:56:02

Detta pressmeddelande gick ut kl 08.01 med angivande av en sk MAR-etikett (EU:s marknadsmissbruksförordning) vilket var ett misstag då MAR inte gäller i denna publicering.

Valberedningen i WntResearch AB föreslår att Christer Nordstedt väljs till ny ordförande och Jonas Bergh till ny ledamot vid den kommande årsstämman. Vid ett inval kan båda med sina gedigna bakgrunder inom läkemedelsutveckling och onkologi starkt bidra till den fortsatta utvecklingen av WntResearch.

Christer Nordstedt har en mer än tjugoårig bakgrund som forskningsledare i internationella exekutiva positioner i bl.a. Roche, Eli Lilly och AstraZeneca och senast som global forskningschef på TEVA. I dessa roller har han haft omfattande personalansvar för stora organisationer med över tusen medarbetare. Christer har också erfarenhet av mindre företag och är nu mycket aktiv inom Svensk Life Science.

Christer Nordstedt har en läkarutbildning från Karolinska Institutet där han doktorerade inom området farmakologi. Han fortsatte sin forskarutbildning vid Rockefeller University i New York. I sitt arbete har han varit ansvarig för att leda läkemedelsprojekt inom bland annat onkologi.  Hans ansvarsområden har omfattat forskning från tidig upptäcktsfas hela vägen genom kliniska faser till marknaden.

"Wnt biologin utgör ett spännande vetenskapligt område med potential att skapa en helt ny klass av läkemedel i ett fält med mycket stora medicinska behov" säger Christer Nordstedt.

Jonas Bergh, legitimerad läkare med svensk specialistkompetens i både patologi och onkologi men också med specialistkompetens i "clinical oncology" i Storbritannien. Han är sedan 2000 professor i onkologi vid Karolinska Institutet. Han har också varit verksam som professor inom området bröstonkologi vid universiteten i Manchester och Oxford och är sedan 2019 gästprofessor i onkologi vid sistnämnda universitet fram till 2024. Han har haft en aktiv roll i omkring 60 kliniska fas I, II, III och IV studier.

Jonas Berghs huvudsakliga forskningsområde är bröstcancer och han har publicerat över 600 vetenskapliga arbeten. Han har en bred kompetens vad det gäller nya behandlingar för ett stort antal olika cancersjukdomar. Jonas Bergh var ledamot från 2000 och från 2016 ordförande fram till 2021 av det vetenskapliga rådet för onkologi/hematologi vid EMA, European Medicines Agency. EMA är den myndighet i EU som godkänner samtliga nya cancerläkemedel inom den Europeiska unionen. Hans breda kompetens kring nya cancerbehandlingar från arbetet inom EMA ger en stor förståelse om vad som är viktigt i utvecklingen av ett nytt läkemedel.

"Jag ser fram emot att kunna bidra till styrelsearbetet med min forskningserfarenhet och breda kunskap om kliniska cancerstudier.  På basen av mina tidigare och aktuella kunskaper hoppas jag också kunna förmedla relevanta kunskaper till företagets kliniska studier av läkemedelskandidaten Foxy5" säger Jonas Bergh.

Valberedningen består av Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Lars-Erik Forsgårdh och Kjell Stenberg.

" Det är oerhört glädjande att Christer Nordstedt och Jonas Bergh har accepterat att bli nominerade till ordförande respektive ledamot av WntResearch:s styrelse. Vid ett inval är jag övertygad att de med sin unika kompetens och erfarenhet kommer att starkt bidra till en positiv utveckling av bolaget" säger valberedningens ordförande Lars-Erik Forsgårdh.

För vidare upplysningar:o

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.