00:40:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-28 Split WNT 100:1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 X-dag ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2024-05-22 13:15:00

Styrelsen i Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av akiter som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2024 ska vara den 29 maj 2024. Vidare kommer styrelsen, med anledning av sammanläggningen, att omräkna villkoren för Bolagets teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8.

Årsstämman i WntResearch beslutade den 15 maj 2024 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen i WntResearch har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 29 maj 2024. Sista dag för handel i WntResearchs aktie före sammanläggningen är den 27 maj 2024 och första dag för handel i WntResearchs aktie efter sammanläggningen är den 28 maj 2024.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till totalt 8 660 590 aktier, envar med ett kvotvärde om 4,00 kronor. Till följd av sammanläggningen kommer WntResearchs aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas WntResearchs aktie med den nya ISIN-koden SE0022239901.

För genomförandet av sammanläggningen har aktieägarna Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg och SRCH Quality Consulting AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. I dessa utjämningsaktier kommer även de 7 aktier att ingå som tecknats av Nordic Issuing AB i enlighet med beslut vid årsstämman den 15 maj 2024. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8

Med anledning av sammanläggningen ovan kommer det att genomföras en omräkning i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO 7 och TO 8 kommer att kvarstå oförändrade, såsom tidpunkt för utnyttjande av teckningsoptionerna etc., och det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte till följd av sammanläggningen och omräkningen.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO 7 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (4,00 kronor) och högst 12 kronor (tidigare 0,12 kronor), och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 0,01 aktier (tidigare 1 aktie). Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer att fordras 100 teckningsoptioner serie TO 7 för teckning av 1 ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 7 kan ske under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO 8 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (4,00 kronor) och högst 12 kronor (tidigare 0,12 kronor), och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 0,01 aktier (tidigare 1 aktie). Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer att fordras 100 teckningsoptioner serie TO 8 för teckning av 1 ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 kan ske under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in (https://www.linkedin.com/company/wntresearch-ab/)