09:54:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2020-02-20 08:00:00
Oktober - december 2019
 • Omsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,2).
 • EBITDA uppgick till 2,8 MSEK (1,0). Föregående års resultat är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med -1,3 MSEK.
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 5,2 MSEK (4,0).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,0 MSEK (-0,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (3,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (1,10).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,45 SEK (0,71).
Januari - december 2019
 • Omsättningen uppgick till 85,2 MSEK (89,2).
 
 • EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (7,4). Föregående års resultat är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med -1,3 MSEK.
 
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -7,6 MSEK (5,2). Övergången till ny finansier- ingslösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.
 
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,1 MSEK (2,2).
 
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (5,4).
 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 SEK (2,18).
 
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,68 SEK (1,46).
 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,25 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.

VD-kommentar

WTG avslutar ett marknadsmässigt mycket utmanande år på ett positivt sätt. Omsättningen i det fjärde kvartalet ökar med 7% samtidigt som resultat efter finansnetto ökar med 84%, justerat för 2018 års kundförlust på 1,3 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av omsättningstillväxten, minskande avskrivningar samt bättre finansieringslösning. Den svaga svenska kronan har påverkat lönsamheten negativt.

Jag tycker att vi har navigerat klokt under året och min känsla är att vi har presterat bättre än många andra inom vårt marknadssegment. De negativa effekterna av Top Toys konkurs börjar klinga av men det finns fortsatt aktörer som har det tufft på ett eller annat sätt. E-handelns aktörer brottas med dålig lönsamhet och finansiella, logistiska och organisatoriska utmaningar pga hög tillväxt.

Vi anser nu, efter år av lönsamhetsfokus, att bolaget är moget för tillväxtsatsningar. Vi har en stark finansiell ställning och bra underliggande kassaflöden. Vi har en bred verksamhet med egna varumärken som ALF och Carlo, agenturer för starka utländska varumärken samt en väl fungerande grossistverksamhet. Vår kundbas i Sverige är bred. Norge är inte en obetydlig del av vår omsättning och ytterligare internationell expansion är en av tillväxtmöjligheterna. Nya egna varumärken är också en väg mot långsiktig tillväxt som vi tror på.

Jag vill passa på att tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett bra samarbete under året. Vi ser ljust på framtiden och 2020 ska förhoppningsvis kunna bli ett år med något stabilare marknadsförutsättningar.

 

Finansiella mål

Styrelsen för WTG har beslutat om att kommunicera långsiktiga finansiella mål. Dessa är: - Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%.
- Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%.
- Soliditet på minst 40%.
- Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt.
Mot bakgrund av de finansiella målen föreslår styrelsen en utdelning på 0,25 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.