23:57:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2021-02-22 08:00:00
Oktober till december 2020
 • Omsättningen uppgick till 26,6 MSEK (25,9).
 • EBITDA uppgick till 5,0 MSEK (2,8).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 7,9 MSEK (5,2).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,5 MSEK (2,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (2,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (0,45).
Januari - december 2020
 • Omsättningen uppgick till 83,3 MSEK (85,2).
 • EBITDA uppgick till 10,6 MSEK (6,4).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 13,9 MSEK (-7,6).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 7,0 MSEK (3,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,0 MSEK (3,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,05 SEK (0,68).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kr per aktie för verksamhetsåret 2020.

VD-kommentar

Under det fjärde kvartalet 2020 ökade vår försäljning med 3 % jämfört med samma kvartal föregående år. Utvecklingen för våra olika affärsområden har varit blandad. Vissa affärsområden har påverkats negativt, under detta mycket speciella år, medan framför allt ALF (sällskapsspel) har haft en stark tillväxt under både kvartalet och året som helhet. ALFs framgångar är en kombination av stark marknad och lyckade strategiska vägval.

EBITDA för kvartalet ökade till 5,0 MSEK (2,8 MSEK). Resultatförbättringen är en konsekvens av förändrad produkt- mix, den högre omsättningen samt lägre kostnader.

Resultatet före skatt ökade till 4,5 MSEK (2,0 MSEK) och resultat per aktie ökade till 1,49 SEK (0,45). Avskriv- ningarna har minskat i takt med goodwillen. Finansnettot förbättras tack vare den förbättrade finansiella ställningen.

Kassaflödet har under året varit starkt och vid utgången av Q4 uppgick den räntebärande nettokassan till 8,6 MSEK (Q4 2019 var räntebärande nettoskuld 5,2 MSEK).

Efter ett på många sätt utmanande 2020, där huvudfokus blev kassaflöde, planerar vi nu för omsättningstillväxt. Vi ser stora möjligheter att utveckla våra befintliga varumärken som tex ALF och Vincent men vi tror även att vi framöver kommer att kunna lansera nya spännande varumärken som kan bidra till vår tillväxt.

Vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

- Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %
- Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10 %
- Soliditet på minst 40 %
- Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30 - 40 % av vinsten efter skatt

Styrelsen föreslår en utdelning med 0,70 kr/aktie, vilket motsvarar 34 % av vinsten efter skatt.

Framöver kommer vi att publicera våra finansiella rapporter på fredagar efter börsens stängning. Detta efter inspiration av Warren Buffett och Charlie Munger. Vi vill att våra aktieägare ska få maximalt med tid att läsa våra rapporter innan handel.