12:37:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2019-05-23 08:00:00
Januari - mars 2019
  • Omsättningen uppgick till 19,2 MSEK (21,4). 

  • EBITDA uppgick till 1,0 MSEK (1,6). 

  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -6,4 MSEK (0,6). Övergången till ny finansieringslösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.

  • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (0,2).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,09).

  • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,12).

VD-kommentar

Året inleddes som det förra slutade - med en betydande turbulens och osäkerhet hänförlig till danska Top Toys konkurs i slutet av 2018. Efter att ha ansökt om rekonstruktion i november, meddelade bolaget i slutet av december att de såg en konkurs som enda utvägen. Top Toy var en verklig drake på den nordiska marknaden för spel, leksaker och babyprodukter, med en dominerande ställning i Sverige genom kedjorna BR Leksaker och Toys R Us. Den klart negativa effekt som vi såg av detta under slutet av 2018 har alltså fortsatt under de första månaderna under 2019. Redan i vår rapport för det fjärde kvartalet 2018 förutspådde vi dock att de negativa effekterna av marknadsturbulensen skulle bli relativt kortvarig och att det på lite längre sikt skulle öppnas nya, unika möjligheter för vårt bolag när den i särklass största aktören på den svenska marknaden lagts ner. Redan under mars såg vi en stabiliserad försäljningssituation för WTG och den utvecklingen har fortsatt in i april och maj, då försäljningen legat i nivå med eller till och med något över föregående år på månadsbasis. 

I efterdyningarna av att en av de ledande butiksaktörerna på den svenska leksaksmarknaden försvann har en lång rad

andra aktörer varit engagerade i en veritabel kapplöpning för att komma över de attraktiva butikslägen som BR Lek-sakers nedläggning gav upphov till. Samtidigt har de sedan tidigare välpositionerade e-handlarna satsat allt på att fylla upp det tomrum som konkursen lämnade efter sig. Med andra ord - kanalglidningen till e-handeln har intensifierats ytterligare under inledningen av året. Faktum är att 2018 blev det första året då tillväxten i fysisk handel var negativ. 

E-handeln stod således för all tillväxt under föregående år - och tog därutöver marknadsandelar från de fysiska butikerna. Detta kan jämföras med år 2015 då 77% av tillväxten inom sällanköpshandeln skedde i butiksledet. Detta beskriver på ett tydligt sätt hur snabbt förändringen sker. Vi befinner mitt uppe i en enorm omstöpning av de marknader på vilka vi är verksamma. 

Under det första kvartalet har vi fortsatt att ta flera viktiga order i dagligvarusegmentet den del av det butiksbaserade segmentet som växer snabbast med avseende på våra produktområden. 

Det är fortsatt min bedömning att WTG står väl rustat att möta de förändringar som nu sker och jag ser stora möjligheter för oss att ta ytterligare avgörande steg i vår tillväxtresa framöver. Mot bakgrund av de senaste månadernas utveckling är jag övertygad om att vi nu kan se framtiden an med tillförsikt!