22:18:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2022-05-20 18:00:00
Januari - mars 2022
  • Omsättningen uppgick till 19,4 MSEK (22,1).
  • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,9).
  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -3,9 MSEK (-2,7).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK (1,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,34).

VD-kommentar

2022 har inletts med ett kvartal präglat av tuffare marknadsförutsättningar för de branscher WTG är verksamma inom. Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med föregående års historiskt starka Q1. Om man, så här i efterhand, tittar på den mycket starka avslutningen av 2021 kan det ha funnits viss "bunkringseffekt" hos vissa branschaktörer.

Som vi skrev i vår rapport för det fjärde kvartalet så inleddes året med hög sjukfrånvaro vilket har haft en negativ påver- kan på bolaget under inledningen av året. Omsättningsminskningen förklaras också delvis av att vi vid årsskiftet stängde vår enda kvarvarande butik. Justerat för detta var omsättningsminskningen 9%. Butiken var inte lönsam och resultatet påverkas positivt. Minskningen av antalet anställda är en konsekvens av butiksstängningen.

Trots en tuffare marknad och interna påverkansfaktorer är omsättningen högre än motsvarande kvartal både 2020 och 2019. Viktigt att komma ihåg är också att Q1 normalt står för en mindre del av årets omsättning och resultat.

EBITDA för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (1,9 MSEK). Positivt är att vi lyckats hålla uppe bruttomarginalen på rimliga nivåer trots globala utmaningar inom frakt, logistik och priser på insatsvaror. Kontinuerliga prisjusteringar görs för att kompensera för högre kostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 1,0 MSEK (1,5 MSEK) och resultat per aktie till 0,17 kr (0,34). Som vi tidigare nämnt belastar skatt resultaträkningen from Q4 2021. Detta är så klart en effekt av de senaste årens fina resultatutveckling. Kassaflödet kommer dock inte att påverkas förrän underskottsavdragen är förbrukade.

Marknadsutvecklingen under inledningen av Q2 kan beskrivas som fortsatt återhållsam men stabil.

Vi fortsätter med våra satsningar på framtiden. Investeringar i egna varumärken, internationell expansion, IT-system och optimering av lager och logistik är några exempel. Målsättningen är såklart att bygga ett större och bättre företag. Ett företag med nöjda kunder samt anställda som trivs och utvecklas. Lyckas vi med det så kommer våra aktieägare också att bli nöjda.

Vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:
  • -  Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%
  • -  Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%
  • -  Soliditet på minst 40%
  • -  Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-70% av vinsten efter skatt