22:36:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2022-10-28 18:00:00
Juli - september 2022
 • Omsättningen uppgick till 22,5 MSEK (26,0).
 • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -7,5 MSEK (-1,3).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,9 MSEK (3,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (3,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,79).
Januari - september 2022
 • Omsättningen uppgick till 60,8 MSEK (66,2).
 • EBITDA uppgick till 3,3 MSEK (6,6).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -14,0 MSEK (-2,1).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,3 MSEK (5,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (5,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (1,25).

VD-kommentar

Under Q3 2022 minskade omsättningen med 13 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämförbar om- sättning minskade med 10 % men trots tappet är det den näst bästa för ett Q3, bara slaget av föregående års starka siffror. Det är fortsatt sällskapsspel som tappar, från mycket höga nivåer, medan övriga produktgrupper är på samma nivå som föregående år. Hösten har varit tuff för branschen, inte minst för e-handlarna, med flera konkurser och rekon- struktioner. Vi har inga utestående fordringar mot något av de hittills drabbade företagen. WTG har klarat sig relativt sett väl på en besvärlig marknad.

EBITDA för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (3,8 MSEK). De investeringar i nya digitala varumärkesplattformar och e-handelslösningar för B2B och B2C, som vi pratade om i föregående rapport, belastar resultatet med nästan 1 MSEK under kvartalet. Ungefär 1 MSEK kvarstår i kostnader där den absoluta merparten kommer belasta resultatet för Q4. Den lägre bruttomarginalen beror nästan enbart på de extremt mycket högre kostnaderna för sjöfrakt under de senaste 12 månaderna. Kontinuerliga prisjusteringar görs för att kompensera för högre fraktkostnader. Blickar vi framåt så är fraktkostnaderna nu nere på i stort sett normala nivåer vilket bådar gott för framtiden. Precis som vi sa i föregående rapport finns det dock en tröghet i systemet. Förutom kraftigt ökade kostnader för frakt, som nu gått tillbaka till mer normala nivåer, har vi ännu inte upplevt några materiella prishöjningar i våra leverantörskanaler drivna av allmän infla- tion, energipriser eller valutafluktuationer.

Vad gäller Q4 så blir det utmanande, att i nuvarande marknad, matcha föregående års rekordstarka försäljning. I ett större perspektiv så är 2022 ett år då vi bygger för framtiden med satsningar på bland annat IT, personal och lager. Dessa satsningar belastar resultatet i år men vi är övertygade om att vi kommer få igen detta i framtida tillväxt.

Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:
 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %
 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10 %
 • Soliditet på minst 40 %
 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30 - 70 % av vinsten efter skatt