08:24:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamt inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2024-05-24 16:35:21

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat disponeras så att utdelning lämnas med 0,45 SEK per aktie, totalt 1 981 tkr. Resterande 41 715 tkr överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Catherine Ehrensvärd, Ola Brageborn, Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger. Till styrelsens ordförande utsågs Ola Brageborn.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng Carlman.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2025

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Ola Brageborn, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 - 209 48 01

E-post: ola.brageborn@armatus.se