01:25:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamma inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut på global nivå. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2020-04-09 07:30:00
FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN – MAR)
  • Total försäljning (inklusive kapitalvaror) minskade med 3 procent och uppgick till 46,5 MSEK (47,7). Minskningen motsvarar 6 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror minskade under kvartalet med 6 procent och uppgick till 44,2 MSEK (46,8). Minskningen motsvarar 9 procent i lokala valutor.

  • Varm perfusion stod för 27 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror. Försäljningen av varor för varm perfusion påverkades under mars månad dels av att färre EVLP:er utfördes, dels av att vissa order inte kunde levereras till klinikerna då de endast mottog Covid-19 relaterade artiklar.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 MSEK (3,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent (7). Rörelseresultatet första kvartalet 2020 har påverkats positivt av upplösning av kostnadsreserveringar om 2,5 MSEK (-5,5) avseende koncernens aktiebaserade bonusprogram för anställda utanför Sverige. Justerat för denna reservering uppgår EBITDA för första kvartalet till 5,1 MSEK (8,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (18).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (-1,9), efter att avskrivningar om 7,5 MSEK (5,1) belastat kvartalet. Justerat för effekten av aktiebaserade bonusprogram uppgick rörelseresultatet till -2,5 MSEK (3.7).
  • Nettoresultatet uppgick till 6,5 MSEK (-0,3), vilket gav ett resultat per aktie om 0,25 SEK (-0,01).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 9,2 MSEK (0,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-11,7 MSEK). Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 158,7 MSEK, en minskning med 1,3 MSEK gentemot vid årets början.
  • Den vidareutvecklade och mer användarvänliga Perfadex® Plus med Click Port har lanserats i hela världen.
  • En XPS™ har för första gången levererats till ett pediatriskt (barn) sjukhus i Rom, Italien. Vid periodens utgång hade 52 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.
  • Bolagets studier för PrimECC® och hjärtpreservation inför transplantation i Europa är klara för att inkludera de första patienterna. Dessa två studier har inte kunnat starta under det första kvartalet på grund av att kliniker i Europa tillfälligt pausat alla kliniska studier under Covid-19 epidemin

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 11:30 torsdag den 9 april 2020. Telefon: +46 (0)8 566 426 51. Ange kod: 52504358#.

Göteborg den 9 april 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD