21:23:31 Europe / Stockholm

YIT

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
YIT är verksamma inom byggbranschen. Idag är bolaget främst inriktade mot projektutveckling samt utveckling av större kommersiella fastigheter och bostadshus, samt erbjuds lösningar för infrastruktur. Utöver huvudverksamheten utförs även renoveringsprojekt. Störst verksamhet innehas inom Norden och Europa, med huvudkontoret i Helsingfors.

Kalender

2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-30 Halvårsutdelning YIT 0.07
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Halvårsutdelning YIT 0.07
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-21 Halvårsutdelning YIT 0.14
2020-09-21 Bonusutdelning YIT 0.12
2020-07-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-13 Halvårsutdelning YIT 0.14
2020-03-12 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-13 Ordinarie utdelning YIT 0.27 EUR
2019-03-12 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Ordinarie utdelning YIT 0.25 EUR
2018-03-16 Årsstämma 2018
2018-02-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning YIT 0.22 EUR
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Ordinarie utdelning YIT 0.22 EUR
2016-03-15 Årsstämma 2016
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning YIT 0.18 EUR
2015-03-18 Årsstämma 2015
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-03-19 Ordinarie utdelning
2013-03-18 Ordinarie utdelning
2012-03-14 Ordinarie utdelning
2011-03-14 Ordinarie utdelning
2010-03-11 Ordinarie utdelning
2009-03-12 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-19 Ordinarie utdelning
2006-03-14 Ordinarie utdelning
2005-03-17 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2003-03-14 Ordinarie utdelning
2002-03-08 Ordinarie utdelning
2001-03-09 Ordinarie utdelning
2000-03-07 Ordinarie utdelning
1999-03-09 Ordinarie utdelning YIT 0.42 EUR
1998-03-10 Ordinarie utdelning
1997-03-11 Ordinarie utdelning
2021-03-31 11:45:00

YIT Oyj   Pörssitiedote   31.3.2021 klo 12.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TAI HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT:n kahden 100 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan ja 100 miljoonan euron suuruisen vihreän hybridilainan listalleottoesitteet ovat saatavilla

YIT Oyj tiedotti 25.3.2021 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen, vuonna 2024 erääntyvän vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan ("2024 Uudet Velkakirjat") ja 100 miljoonan euron suuruisen, vuonna 2026 erääntyvän vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan ("2026 Uudet Velkakirjat", ja yhdessä 2024 Uusien Velkakirjojen kanssa "Uudet Velkakirjat") sekä 100 miljoonan euron suuruisen vihreän hybridilainan ("Hybridilaina"). 2024 Uudet Velkakirjat erääntyvät 31.3.2024 ja niille neljännesvuosittain maksettava vaihtuva korko on 3-kuukauden euriborkorko lisättynä 3,100 prosentin vuotuisella marginaalilla. 2026 Uudet Velkakirjat erääntyvät 15.1.2026 ja niille vuosittain maksettava kiinteä korko on 3,250 prosenttia vuodessa. 100 miljoonan euron suuruisen Hybridilainan vuosittain maksettava kiinteä korko on 5,750 prosenttia vuodessa 31.3.2026 saakka ("Tarkistuspäivä"). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole erääntymispäivää, mutta yhtiö voi lunastaa Hybridilainan Tarkistuspäivänä ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä.

Finanssivalvonta on tänään 31.3.2021 hyväksynyt 2024 Uusien Velkakirjojen, 2026 Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan listalleottoesitteet. Listalleottoesitteet, jotka koostuvat rekisteröintiasiakirjasta ja erillisistä arvopaperiliitteistä ja tiivistelmistä 2024 Uusille Velkakirjoille, 2026 Uusille Velkakirjoille sekä Hybridilainalle, ovat saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.yitgroup.com/velkasijoittajat.

Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan 2024 Uudet Velkakirjat, 2026 Uudet Velkakirjat ja Hybridilainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 6.4.2021 alkaen.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank A/S toimii ainoana neuvonantajana vihreään viitekehykseen liittyvässä prosessissa.

Pääjärjestäjät:
Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj

Neuvonantaja, vihreä viitekehys (Green Structuring Advisor):
Danske Bank A/S

Lisätietoja antavat:
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 564 0920, karo.nukarinen@yit.fi   
  Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoit-teenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infraraken-tamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palve-luita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjas-sa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa, eikä Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuten kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin tai Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)-(d) mukaisille tahoille tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.