11:23:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-02 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Zenicor Medical Systems är verksamt inom medicinteknik. Idag innehas fokus mot diagnostik inom hjärtsjukvården. Teknologin är baserad på bolagets plattform vars användning är till för att identifiera och diagnostisera potentiella förmaksflimmer och hjärtflimmerstörningar. Störst verksamhet återfinns runtom den europeiska marknaden. Bolaget etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-25 14:06:06

Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen och lika många tror att det skulle underlätta för deras arbetsbörda. Det visar en ny undersökning.

Hjärtklappning är en vanlig orsak till att patienter söker vård hos sin vårdcentral. Misstänks de ha förmaksflimmer, vilket är en stor riskfaktor för stroke, skickas de vidare till sjukhus för utredning. I en ny undersökning av Zenicor uppger 67 procent av allmänläkarna att de skulle utreda fler patienter om de hade tillgång till utrustning för utredning direkt på vårdcentralen.

- Allmänläkarna är den första linjen för dessa patienter. Om de inte behövde remittera dessa patienter till sjukhus, utan kunde ta hand om dem direkt, så skulle det effektivisera vårdkedjan och ge många fler möjligheten att få en utredning. Patienten får låna ett handhållet tum-EKG på vårdcentralen och kan själv mäta sin hjärtrytm och resultatet skickas sedan digitalt för analys, säger Mats Palerius vd för Zenicor Medical Systems AB.

I undersökningen uppger dessutom 71 procent av allmänläkare att de tror att deras arbetsbörda skulle underlättas om patienter med hjärtklappningsbesvär kunde utredas och diagnostiseras mer effektivt i primärvården.

- För drygt ett år sedan konstaterade SKR och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att denna typ av vårdkedja är bättre ur alla aspekter. I HjärtLungs senaste flimmerrapport framgår det att region Värmland, som införde detta arbetssätt 2019, har upptäckt mer än dubbel så många förmaksflimmer. Metoden underlättar för både patienterna och för vården, de medicinska resultaten blir bättre och det sparar resurser för hela samhället, säger Mats Palerius.
 

Om undersökningen:
Undersökningen har utförts under Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Kalmar 10-12 maj 2023 på uppdrag av Zenicor Medical Systems AB. Undersökningen har besvarats av 160 allmänläkare.

Om förmaksflimmer:
Förmaksflimmer i hjärtat är en stor riskfaktor för att drabbas av stroke - blodpropp i hjärnan. Stroke är ett mycket allvarligt och livshotande tillstånd. Med rätt behandling kan denna risk reduceras kraftigt. Beräkningar från Riksförbundet HjärtLung visar att uppemot 127 000 svenskar har förmaksflimmer utan att veta om det. Runt 6 400 fall av stroke skulle årligen kunna förebyggas om alla patienter med förmaksflimmer upptäcktes och fick rätt behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se