06:11:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bactiquant är verksamma inom den industriella sektorn. Bolaget har utvecklat en teknik som används för att övervaka bakterienivåer i vatten och för att säkerställa användning och hantering av vattenresurser. Bolaget levererar sina tjänster till kunder runtom den globala marknaden, som huvudsakligen består av större industriföretag som är i behov av vattenkylning och avloppsrening. Bolaget har sitt huvudkontor i Horsholm.

Kalender

2023-03-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-06 Ordinarie utdelning BACTIQ 0.00 DKK
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-03-14 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-16 Ordinarie utdelning BACTIQ 0.00 DKK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-03-11 Bokslutskommuniké 2020
2022-03-23 09:39:50

23.3.2022 09:39:48 CET | BactiQuant A/S | Investor Nyheder

BactiQuant præciserer information i investor meddelelse udsendt 21.3.2022 14:03:45 CET | BactiQuant A/S | Investor Nyheder

BactiQuant har ved en beklagelig fejl skrevet at Swedish Water Research har undersøgt BactiQuant metoden, med et godt resultat. Der skulle retteligt have stået at undersøgelsen var finansieret af Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Projektet: "Enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning", blev udført af Biofact Miljømedicinske Forskningscentrum i samarbejde med Nordvästra Skånes vatten og avlopp (NSVA), VA-enheden i Lerums kummune og Sydvatten AB. Misforståelsen er opstået ved at Swedish Water Research er repræsenteret i den kommite som tager stilling til forskningsansøgninger indsendt til SVU. 

Kontakter

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and sustainability of our planet. To show our commitment to the environment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, as well as aquaculture.

Vedhæftninger