18:42:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-20 Årsstämma 2025
2024-10-09 Bokslutskommuniké 2024
2024-07-03 15-10 2024-Q3
2024-04-04 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-18 15-10 2024-Q1
2023-12-07 X-dag ordinarie utdelning DUELL 0.00 EUR
2023-12-05 Årsstämma 2024
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-06 15-10 2023-Q3
2023-04-05 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-18 15-10 2023-Q1
2022-12-02 X-dag ordinarie utdelning DUELL 0.00 EUR
2022-12-01 Årsstämma 2023
2022-11-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-04-06 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Duell är ett importbolag. Bolagets egna och importerade produkter säljs genom ett distributionsnätverk som täcker de europeiska marknaderna. Duells utbud av importerade produkter inkluderar utrustning, tillbehör och reservdelar för motorcyklar, snöskoter. båtliv, cykling, ATV/UTV, mopeder och skotrar. Bolaget grundades 1983 och dess huvudkontor ligger i Mustasaari, Finland.
2024-01-18 07:30:02

18.1.2024 08:30:00 EET | Duell Oyj | Yhtiötiedote

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Alla esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia:

Painopiste kannattavuuden parantamisessa haasteellisessa markkinassa 

Syyskuu 2023 – marraskuu 2023 "Q1 2024" (vertailuluvut suluissa 9/2022–11/2022):

  • Liikevaihto kasvoi 4,9 % ja oli 27,0 miljoonaa euroa (25,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 7,4 %. Orgaaninen liikevaihdon lasku oli 7,5 %.
  • Oikaistu EBITDA kasvoi 342,7 % ja oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,2) ja oikaistu EBITDA-marginaali oli 2,0 % (-0,9 %).
  • Oikaistu EBITA kasvoi 164,4 % ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,4) ja oikaistu EBITA-marginaali oli 1,0 % (-1,7 %).
  • Oikaistu liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,9) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli -1,5 % (-3,6 %).
  • Osakekohtainen tulos marraskuun 2023 lopussa oli -0,06 euroa (-0,06).

Näkymät tilikaudelle 2024 (muuttumaton)

Markkinoiden epävarmuus ja heikkous jatkuvat tilikaudella 2024. Yleinen haastava markkinatilanne on heikentänyt kuluttajien luottamusta ja kysyntää. Nämä tekijät heikentävät ennustettavuutta, ja sen perusteella Duell ei anna näkymää tilikauden 2024 liikevaihdosta.

Duell jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa ja tehostaa käyttöpääomaa tilikaudella 2024. Duell arvioi oikaistun EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta.

Yhtiö on vahvistanut suunnitelmansa mukaisesti pääomarakennettaan vuoden 2023 lopussa toteutetun merkintäoikeusannin myötä.

Toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä:

Ensimmäinen vuosineljännes 2024 oli odotustemme mukainen. Liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia ja myyntikatemarginaali nousi suunnitellusti 22,3 prosentista 23,9 prosenttiin. Oikaistu EBITA oli 0,3 miljoonaa euroa. Nettovelka ja nettokäyttöpääoma laskivat suunnitelmien mukaisesti.

Talvikauden kysyntä alkoi aikaisin Pohjoismaissa, mutta kokonaisuudessaan markkinatilanne jatkui kuitenkin edelleen haasteellisena, mikä vaikutti negatiivisesti kuluttajakysyntään.  

Aloitimme taseen vahvistamiseen ja strategian toteuttamista tukevan täysimääräisesti taatun merkintäoikeusannin suunnittelun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuun lopussa hallitus valtuutettiin toteuttamaan 20,2 miljoonan euron anti. Annin merkintäaika päättyi katsauskauden jälkeen 21.12. Saimme osakeannista noin 20,2 miljoonan euron bruttovarat ja noin 17,7 miljoonan euron nettovarat.

Jatkamme tilikauden 2024 aikana kannattavuudenparantamisohjelmaamme ja käyttöpääoman hallintaa haasteellisena jatkuvassa markkinatilanteessa. 

Tunnusluvut
tuhatta euroa

Q1 2024

(9/2023–11/2023)

Q1 2023

(9/2022–11/2022)

2023
(9/2022–8/2023)

Liikevaihto

27 014

25 751

118 832

Liikevaihdon kasvu, %

4,9

-5,2

-4,2

Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %

7,4

-3,4

-1,0

Orgaaninen liikevaihdon kasvu, %

-7,5

-19,0

-15,6

Myyntikate

6 456

5 736

28 344

Myyntikate-marginaali, %

23,9

22,3

23,9

EBITDA

-193

-357

4 307

EBITDA-marginaali, %

-0,7

-1,4

3,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, myyntikate*

0

0

131

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA*

731

135

1 193

Oikaistu EBITDA

538

-222

5 499

Oikaistu EBITDA-marginaali, %

2,0

-0,9

4,6

EBITA

-457

-561

3 401

EBITA-marginaali, %

-1,7

-2,2

2,9

Oikaistu EBITA

274

-426

4 594

Oikaistu EBITA-marginaali, %

1,0

-1,7

3,9

Liikevoitto

-1 148

-1 060

1 041

Liikevoittomarginaali, %

-4,3

-4,1

0,9

Oikaistu liikevoitto

-417

-924

2 234

Oikaistu liikevoittomarginaali, %

-1,5

-3,6

1,9

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

-0,06

-0,06

-0,10

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

-0,06

-0,06

-0,10

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, laimentamaton

30 545 474

25 454 574

30 545 474

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, laimennettu

30 545 474

25 454 574

30 545 474

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä, laimentamaton

30 545 474

25 454 574

27 937 259

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä, laimennettu

30 545 474

25 454 574

27 937 259

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja

267

413

2 481

Nettovelka

45 177

50 398

38 248

Nettokäyttöpääoma

55 456

 62 108

49 873

Operatiivinen vapaa rahavirta

-6 160

-4 972

16 392

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat:

Kustannussäästöohjelman kustannukset 48 tuhatta euroa ja oikeuksien tarjoamisen kustannukset 683 tuhatta euroa tilikauden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä (Kustannussäästöohjelman kustannukset 135 tuhatta euroa tilikauden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä). 

Operatiiviset tunnusluvut

Q1 2024

(9/2023–11/2023)

Q1 2023

(9/2022–11/2022)

2023
(9/2022–8/2023)

Tuotemerkkien määrä

559

484

562

Omien tuotemerkkien osuus, % koko myynnistä

21,7

19,1

21,8

Onlinemyynnin osuus, % koko myynnistä

24,3

19,4

24,7

Omavaraisuusaste, %

34,8

28,8

38,6

Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna, keskimäärin*

211

214

218

*) Sisältää kausityöntekijät ja TranAmin 24 kokoaikaista työntekijää maalikuusta 2023 alkaen.

Liikevaihto, tuhatta euroa

Q1 2024

(9/2023–11/2023)

Q1 2023

(9/2022–11/2022)

2023
(9/2022–8/2023)

Pohjoismaat

15 089

16 005

69 926

Muu Eurooppa

11 925

9 746

48 906

Yhteensä

27 014

25 751

118 832

Taloudellinen asema ja rahavirta 

Duellin liiketoiminnan nettokassavirta oli kokonaisuudessaan -7,0 miljoonaa euroa negatiivinen (-5,2). Liiketoiminnan nettorahavirran lasku johtui nettokäyttöpääomasta. Nettokäyttöpääoma oli 30.11.2023 55,5 miljoonaa euroa (62,1), eli se laski 6,6 miljoonaa euroa, kun taas TranAm-yritysostolla oli 7 miljoonan euron kasvattava vaikutus.

Duellin nettovelka oli 30.11.2023 45,2 miljoonaa euroa (50,4). Duellin nettovelka koostuu rahavaroista, luottolaitoksilta otetuista lainoista ja TranAm-yritysoston lykätystä maksuvelasta, joka oli 5,6 miljoonaa euroa.

Duell teki 29. marraskuuta 2023 uuden rahoitussopimuksen, joka sisälsi 57,4 miljoonan euron suuruisen ensisijaisen vakuus- ja vaihtovelkakirjalainasopimuksen, jolla muutettiin nykyistä rahoitussopimusta. Se korvasi nykyisen rahoitusjärjestelyn muuttamatta voimassa olevien määräaikaislainojen pääomamääriä ja käyttöpääomatarpeisiin käytettävissä olevien valmiusluottojen määriä. Duell ja Nordea neuvottelivat uudelleen tietyt luottosopimuksen ehdot, mukaan lukien rahoituskovenantit.

Merkittävät tapahtumat raportointikaudella

Osana kustannussäästöohjelmaa Duell sai päätökseen muutosneuvottelut Suomen, Duell Bike-Center Oy, ja Ruotsin, Duell AB, yhtiöissä 7.9.2023, joilla arvioidaan saavutettavan 1,0 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannussäästöt. Kustannussäästöohjelman säästöt kohdistuvat pääsääntöisesti 1.9.2023 alkavalle tilikaudelle. 

Duell ilmoitti 29.9.2023, että Magnus Miemois (DI) aloittaa Duell Oyj:n COO:na ja Varatoimitusjohtajana viimeistään 1. tammikuuta 2024. Magnus tulee vastaamaan Duell Oyj:n operatiivisesta toiminnasta ja niihin liittyvistä kehityshankkeista. Suunnitelma on, että Magnus Miemois siirtyy Duell Oyj:n toimitusjohtajaksi vuoden 2024 aikana. Tämän vaihdon yhteydessä, nykyinen toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä siirtyy Duellin Kaupalliseksi johtajaksi vastuullaan avainasiakkaat, päätavarantoimittajat ja strategiset hankkeet.

Duell ilmoitti 9.10.2023, että se harkitsi merkintäoikeusantia, jonka kokonaismäärä olisi enintään noin 20 miljoonaa euroa. Ylimääräinen yhtiökokous 30. marraskuuta valtuutti hallituksen päättämään merkintäoikeusannista ja ilmoitti ehdot noin 20,2 miljoonan euron täysimääräisesti taattuun merkintäoikeusantiinsa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 § (Ilmoitus osuuksien muutoksesta) ja 13 § (Ostotarjousvelvollisuus) poistetaan kokonaisuudessaan. 

Merkittävät tapahtumat raportointikauden jälkeen

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 5. joulukuuta.

Merkintäoikeusanti toteutettiin 7.12.2023- 21.12.2023, joka ylimerkittiin. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 30 545 474 osakkeesta 1 038 546 116 osakkeeseen. Duell sai sakeannista noin 20,2 miljoonan euron bruttovarat ja noin 17,7 miljoonan euron nettovarat. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 3.1.2024.

Duell maksoi Tran-Am Ltd:n hankintaan liittyvän jäljellä olevan kauppahinnan (noin 4,9 miljoonaa Englannin puntaa) 28.12.20223.

Duellin ja Nordean uudelleen neuvottelema rahoitussopimus astui voimaan, koska kaikki sopimukseen sisältyvät myöhemmät ehdot täyttyivät.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (3–5 vuotta) (muuttumaton)

Kasvu: liikevaihto 200–300 miljoonan euron välillä keskipitkällä aikavälillä, saavutetaan vuotuisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali vähintään 13 % keskipitkällä aikavälillä.

Velkaantuminen: nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen välillä 2–3. Velkaantumisaste voi tilapäisesti ylittää tavoitealueen (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).

Duellin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

Duell julkaisee vuonna 2024 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus syyskuu 2023–helmikuu 2024 (Q2 2024), torstaina 4.4.2024.
  • Liiketoimintakatsaus syyskuu 2023–toukokuu 2024 (Q3 2024), keskiviikkona 3.7.2024.
  • Tilinpäätöstiedote tilikaudelta syyskuu 2023–elokuu 2024 (Q4 2024), keskiviikkona 9.10.2024.       

Vuosikertomus 2024, joka sisältää muun muassa hallituksen toimintakertomuksen ja Yhtiön tilinpäätöksen, 21.10.2024 alkavalla viikolla.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2024 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.11.2024.

Taloudelliset katsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla julkaisun jälkeen Yhtiön sijoittajasivuilla (https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset).

Lisätietoa

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja
Duell Oyj
+358 50 056 5149
jarkko.ammala@duell.eu 

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Duell Oyj
+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@duell.eu 

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy, +358 9 612 9670

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen noin 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu noin 150 000 tuotetta yli 550 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyyn, pyöräilyyn, mönkijöihin/UTV:ihin, mopoihin ja skoottereihin, moottorikelkkailuun sekä veneilyyn. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2023 oli 119 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.

 

 

Liitteet