19:55:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-20 Årsstämma 2025
2024-10-09 Bokslutskommuniké 2024
2024-07-03 15-10 2024-Q3
2024-04-04 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-18 15-10 2024-Q1
2023-12-07 X-dag ordinarie utdelning DUELL 0.00 EUR
2023-12-05 Årsstämma 2024
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-06 15-10 2023-Q3
2023-04-05 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-18 15-10 2023-Q1
2022-12-02 X-dag ordinarie utdelning DUELL 0.00 EUR
2022-12-01 Årsstämma 2023
2022-11-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-04-06 Kvartalsrapport 2022-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Duell är ett importbolag. Bolagets egna och importerade produkter säljs genom ett distributionsnätverk som täcker de europeiska marknaderna. Duells utbud av importerade produkter inkluderar utrustning, tillbehör och reservdelar för motorcyklar, snöskoter. båtliv, cykling, ATV/UTV, mopeder och skotrar. Bolaget grundades 1983 och dess huvudkontor ligger i Mustasaari, Finland.
2024-04-04 07:30:02

4.4.2024 08:30:01 EEST | Duell Oyj | Yhtiötiedote

Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Duellin syyskuu 2023–helmikuu 2024 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen pdf-liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa: https://investors.duell.eu/fi/.

Vakaa toinen vuosineljännes haastavista markkinaolosuhteista huolimatta – taloudellinen asema vahvistui

Alla esitetty tilintarkastamattomat luvut.

Joulukuu 2023–helmikuu 2024 "Q2 2024" (vertailuluvut suluissa 12/2022–2/2023):

 • Liikevaihto kasvoi 10,2 % 28,2 miljoonaan euroon (25,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 15,9 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 4,0 %. 
 • Oikaistu EBITDA kasvoi 29,7 % ja oli 1,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITDA-marginaali oli 5,5 % (4,7 %).
 • Oikaistu EBITA kasvoi 40,4 % ja oli 1,4 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITA-marginaali oli 4,9 % (3,8 %).
 • Oikaistu liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,4 % (1,9 %).

Syyskuu 2023–helmikuu 2024 "H1 2024" (vertailuluvut suluissa 9/2022-2/2023):

 • Liikevaihto kasvoi 7,5 % 55,2 miljoonaan euroon (51,3 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 11,6 %. Orgaaninen liikevaihdon lasku vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli -0,8 %. 
 • Oikaistu EBITDA kasvoi 114,6 % 2,1 miljoonaan euroon (1,0 miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITDA-marginaali oli 3,8 % (1,9 %).
 • Oikaistu EBITA kasvoi 198,9 % 1,6 miljoonaan euroon (0,6 miljoonaa euroa) ja oikaistu EBITA-marginaali oli 3,0 % (1,1 %).
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 158,1 % 0,3 miljoonaan euroon (-0,4 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 0,5 % (-0,9 %).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,07) helmikuun 2024 lopussa.

Näkymät tilikaudelle 2024 (muuttumaton)

Markkinoiden epävarmuus ja heikkous jatkuvat tilikaudella 2024. Yleinen haastava markkinatilanne on heikentänyt kuluttajien luottamusta ja kysyntää. Nämä tekijät heikentävät ennustettavuutta, ja sen perusteella Duell ei anna näkymää tilikauden 2024 liikevaihdosta. 

Duell jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa ja tehostaa käyttöpääomaa tilikaudella 2024. Duell arvioi oikaistun EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta.

Toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä:

Toinen vuosineljännes eteni suunnitelmien mukaisesti haastavilla markkinoilla. Talvisesonki toteutui Pohjoismaissa lähelle odotuksiamme. Ruotsin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta keskittyminen Euroopan markkinoille tuki liikevaihdon kasvua, vaikka Eurooppa oli sesongin ulkopuolella. 

Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia, mutta myyntikate laski 26,5 prosentista 25,2 prosenttiin. Myyntikatteen laskuun vaikuttivat muun muassa Punaisenmeren merenkulun haasteista johtuneet viivästyneet ja ylimääräiset kuljetuskustannukset sekä tietyt varastojen arvostusoikaisut katsauskaudella. Oikaistu EBITA kasvoi 1,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,0 miljoonasta eurosta. Nettovelka pieneni merkittävästi, noin 33 miljoonaa euroa, merkintäoikeusannin ja parantuneen nettokäyttöpääoman ansiosta.

Odotamme kuluttajakysynnän pysyvät edelleen vaisuna markkinoiden yleisen epävarmuuden vuoksi. Vastataksemme pitkittyneeseen markkinoiden heikkoon tilanteeseen jatkamme kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Tunnusluvut tuhatta euroa

Q2 2024

(12/2023-2/2024)

Q2 2023

(12/2022-2/2023)

H1 2024
(9/2023-2/2024)

H1 2023

(9/2022-2/2023)

2023 (9/2022-8/2023)

Liikevaihto

28 155

25 543

55 169

51 294

118 832

Liikevaihdon kasvu, %

10,2

-5,7

7,5

-5,4

-4,2

Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu,%

15,9

-2,5

11,6

-3,4

-1,0

Valuuttakurssineutraali orgaaninen liikevaihdon kasvu, %

4,0

-17,3

-0,8

-18,6

-15,6

Myyntikate

7,106

6,758

13 562

12 493

28 344

Myyntikate-marginaali, %

25,2

26,5

24,6

24,4

23,9

EBITDA

-551

1 090

-744

733

4 307

EBITDA-marginaali, %

-2,0

4,3

-1,3

1,4

3,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, myyntikate*

-

-

-

131

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA*

2 099

103

2 830

239

1 193

Oikaistu EBITDA

1 548

1 193

2 086

972

5 499

Oikaistu EBITDA-marginaali, %

5,5

4,7

3,8

1,9

4,6

EBITA

-728

873

-1 185

312

3 401

EBITA-marginaali, %

-2,6

3,4

-2,1

0,6

2,9

Oikaistu EBITA

1 371

976

1 645

550

4 594

Oikaistu EBITA-marginaali, %

4,9

3,8

3,0

1,1

3,9

Liikevoitto

-1 422

374

-2 571

-685

1 041

Liikevoittomarginaali, %

-5,1

1,5

-4,7

-1,3

0,9

Oikaistu liikevoitto

677

478

259

-446

2 234

Oikaistu liikevoittomarginaali, %

2,4

1,9

0,5

-0,9

1,9

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,00

-0,01

-0,01

-0,07

-0,10

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,00

-0,01

-0,01

-0,07

-0,10

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, laimennettu

1 038 546 116

25 454 574

1 038 546 116

25 454 574

30 545 474

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, laimennettu

1 038 546 116

25 454 574

1 038 546 116

25 454 574

 

30 545 474

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä, laimentamaton

661 930 492

25 454 574

346 237 983

25 454 574

 

27 937 259

Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä, laimennettu

661 930 492

25 454 574

346 237 983

25 454 574

 

27 937 259

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja

172

669

439

1 083

2 481

Nettovelka

29 917

62 785

29 917

62 785

38 248

Nettokäyttöpääoma

58 897

66 912

58 897

66 912

49 873

Operatiivinen vapaa rahavirta

-1 399

-1 412

-7 559

-4 903

16 392

*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat: Kustannussäästöohjelman kustannukset 42 tuhatta euroa ja merkintäoikeusannin kustannukset 2 788 tuhatta euroa vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (kustannussäästöohjelman kustannukset 239 tuhatta euroa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla).

Operatiiviset tunnusluvut

Q2 2024

(12/2023-2/2024)

Q2 2023

(12/2022-2/2023)

H1 2024
(9/2023-2/2024)

H1 2023

(9/2022-2/2023)

2023 (9/2022-8/2023)

Tuotemerkkien määrä

564

529

564

529

562

Omien tuotemerkkien osuus, % koko myynistä

21,2

29,9

21,4

25,9

21,8

Onlinemyynnin osuus, % koko myynnistä

26,4

25,1

25,4

23,2

24,7

Omavaraisuusaste, %

53,1

25,5

53,1

25,5

38,6

Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna, keskimäärin*

216

210

214

213

218

*) Sisältää kausityöntekijät ja TranAmin 24 kokoaikaista työntekijää maalikuusta 2023 alkaen.

Merkittävät tapahtumat raportointikaudella

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 5. joulukuuta.

Duell maksoi TranAm Ltd:n hankintaan liittyvän jäljellä olevan kauppahinnan (noin 4,9 miljoonaa Englannin puntaa) 28.12.2023.

Magnus Miemois (DI) aloitti Duell Oyj:n COO:na ja Varatoimitusjohtajana 1.1.2024. Suunnitelma on, että Magnus Miemois siirtyy Duell Oyj:n toimitusjohtajaksi vuoden 2024 aikana. Tämän vaihdon yhteydessä, nykyinen toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä siirtyy Duellin Kaupalliseksi johtajaksi vastuullaan avainasiakkaat, päätavarantoimittajat ja strategiset hankkeet.

Merkintäoikeusanti toteutettiin 7.12.2023- 21.12.2023, joka ylimerkittiin. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 30 545 474 osakkeesta 1 038 546 116 osakkeeseen. Duell sai osakeannista noin 20,2 miljoonan euron bruttovarat ja noin 17,7 miljoonan euron nettovarat. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 3.1.2024.

Duellin ja Nordean uudelleen neuvottelema rahoitussopimus astui voimaan, koska kaikki sopimukseen sisältyvät myöhemmät ehdot täyttyivät.

Duell Oyj:n talousjohtaja (CFO) ja johtoryhmän jäsen Riitta Niemelä ilmoitti 30.1.2024 päätöksestään jäädä pois yhtiön palveluksesta. Niemelä jatkaa yhtiön palveluksessa huhtikuun 2024 loppuun saakka. Seuraajan rekrytointiprosessi on aloitettu. 

Duell ilmoitti 6.2.2024 hallituksen päätöksestä perustaa uusi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2024–2025) konsernin valikoiduille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Kohderyhmä koostuu yhtiön toimitusjohtajasta, johtoryhmän jäsenistä ja muista valikoiduista avainhenkilöistä. 

Merkittävät tapahtumat raportointikauden jälkeen

Duell nimitti Juha Lindroosin yhtiön väliaikaiseksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi 18.3.2024 alkaen. Juha Lindroosilla on pitkä kokemus taloustoimintojen asiantuntijatehtävistä ja johtamisesta useista yhtiöistä sisältäen listayhtiöitä ja hänellä on myös taustaa tukkukaupan toimialalta. Duell jatkaa rekrytointiprosessia pysyvän seuraajan nimittämiseksi.

Webcast sijoittajille ja medialle

Duell järjestää suoran webcast-lähetyksen sijoittajille ja medialle englanniksi 4.4.2024 klo 10.30 EET. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa livenä tämän linkin kautta.

Lähetyksessä sijoittajakatsauksesta vastaavat toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä, talousjohtaja Riitta Niemelä ja sijoittajaviestinnästä vastaava Pellervo Hämäläinen. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.investors.duell.eu. 

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (3–5 vuotta) (muuttumaton)

Kasvu: liikevaihto 200–300 miljoonan euron välillä keskipitkällä aikavälillä, saavutetaan vuotuisen orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

Kannattavuus: oikaistu EBITA-marginaali vähintään 13 % keskipitkällä aikavälillä.

Velkaantuminen: nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen välillä 2–3. Velkaantumisaste voi tilapäisesti ylittää tavoitealueen (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).

Duellin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

Vuonna 2024 Duell julkaisee taloudelliset katsaukset seuraavasti: 

 • Liiketoimintakatsaus syyskuu 2023–toukokuu 2024 (Q3 2024), keskiviikkona 3.7.2024.
 • Tilinpäätöstiedote tilikaudelta syyskuu 2023–elokuu 2024 (Q4 2024), keskiviikkona 9.10.2024.          

Vuosikertomus 2024, joka sisältää muun muassa hallituksen toimintakertomuksen ja Yhtiön tilinpäätöksen, 21.10.2024 alkavalla viikolla. 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2024 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.11.2024. 

Taloudelliset katsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla julkaisun jälkeen Yhtiön sijoittajasivuilla (https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset).

Lisätietoa

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja
Duell Oyj
+358 50 056 5149
jarkko.ammala@duell.eu 

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja IR-päällikkö
Duell Oyj
+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@duell.eu

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy, +358 9 612 9670 

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen noin 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu noin 150 000 tuotetta yli 550 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyyn, pyöräilyyn, mönkijöihin/UTV:ihin, mopoihin ja skoottereihin, moottorikelkkailuun sekä veneilyyn. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2023 oli 119 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.

Liitteet