12:34:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-09-09 21:13:34

9.9.2021 21:13:33 CEST | FOM Technologies | Company Announcement

Company announcement no. 26 – 2021Copenhagen, the 9th of September 2021

Change to previous distributed Company announcement no. 26:

In line 7 - Apple is mentioned as a participating company. 
That is an error. The correct company name is Amazon.
Amazon is rightfully mentioned in the overview of participating companies.  

THIS COMPANY ANNOUNCEMENT IS INSIDER INFORMATION

 

As the only foreign company FOM Technologies has been selected to enter a bespoke and high-profiled US science consortium totaling 5 major US industrials, 11 leading universities and 4 national US entities, receiving a total of 25 million US dollars of funding for a major strategic information technology science push into the future.


In a historic milestone for Danish innovation, the Danish technology-company FOM Technologies has now been chosen as a long-term partner by the US state funded IMOD-cluster consisting of some of the largest companies and scientific institutions in the world. FOM Technologies slot die coating solution is going to help open a new scientific frontier in the field of Quantum Mechanics and broaden and internationalize the important STEM-field pipeline.

CEO in FOM Technologies Michael Stadi is now the leader of the only non-US company in the cluster consisting of giant companies like Microsoft, Amazon and Applied Materials. He is immensely proud of his team of only 12 employees who have been working tirelessly to implement the unique slot die coating technology around the world. After a long and extraordinarily thorough due diligence period, Danish FOM Technologies now has the focus of the largest scientific and commercial organisations on the planet. 

CEO Michael Stadi states: “The IMOD-consortium consists of some of the world’s largest and most innovative companies, including leading universities and research institutions in the US. Our participation in this high profiled science cluster, is an approval of our technology and our relentless strive to provide Danish state-of the-art equipment to enable material research of the future. The team and I are both immensely proud and humble, making this one of the most important milestones in FOM’s history. You can say that the Danish technology scene today, is truly punching above its weight. It doesn’t really get any bigger than this”. 


Background:

Every 4-5 years the US federal agency NSF (National Science Foundation) awards grants up to 6 consortiums to establish Research Centre’s crucial for major strategic infrastructure and information technology projects in the US. 

Today NSF has awarded a five year, $ 25 mio. funding for a consortium of universities and companies for the founding of: Center for Integration of Modern Optoelectronic Materials on Demand (IMOD). IMOD will establish U.S. scientific leadership in a cluster of potentially disruptive key technologies, while educating the next generation of interdisciplinary scientists and engineers, broadening participation in the STEM (Science, Technology, Engineering and Math) pipeline, and accelerating knowledge transfer across traditional boundaries.  

IMOD is intended to transform conventional and quantum optoelectronics through the development of atomically precise semiconductor materials and additive manufacturing processes. IMOD will advance application fields, ranging from quantum dot, LED’s and radiation detectors, to new quantum light sources and quantum sensors. 


Future:

Entering the prestigious IMOD-consortium will allow FOM technologies to effectively deliver Danish key solutions to speed up research processes. 

FOM Technologies confirms that the company maintains its financial guidance for 2021 and will revise that accordingly if the outlook changes.


----------//----------

The IMOD Industry, Academic and Government consortium partners are:


Partial list of industry partners: 

 • Amazon (US) - Ranked #2 at Fortune 500
 • Microsoft (US) - Ranked #15 at Fortune 500
 • Applied Materials (US) – Ranked #176 at Fortune 500
 • Corning Inc. (US) – Ranked #277 at Fortune 500
 • Nanosys (US)
 • FOM technologies (DK) - SME


Academic partners:

 • University of Washington (US) - LEAD
 • Lehigh University (US)
 • University of Pennsylvania (US) 
 • Georgia Institute of Technology (US) 
 • University of Chicago (US) 
 • Northwestern University (US) 
 • City University of New York (US) 
 • University of Maryland, Collage Park (US)
 • University of Maryland, Baltimore County (US)
 • University of Colorado Boulder (US) 
 • Columbia University (US)   

Government partners:

 • NREL (US)
 • Washington State Department of Commerce (US)
 • Pacific Northwest National Laboratory (US)
 • Northwest Quantum Nexus (US)


----------//----------


CONTACT INFORMATION:

Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.coKorrektion til tidligere udsendt Selskabsmeddelelse nr. 26:

I linje 7 - er Apple nævnt som en deltagende virksomhed.
Dette er en fejl - Der skulle have stået Amazon.
Amazon er korrekt nævnt i oversigten over deltagende selskaber.SELSKABSMEDDELELSE

Historisk milepæl for dansk innovation:

Som det eneste ikke-amerikanske selskab kommer danske FOM Technologies nu med i et amerikansk statsfinansieret videnskabskonsortium af Fortune 500 virksomheder og universiteter.               


Selskabsmeddelelse nr. 26 – 2021
København d. 9. september 2021


DENNE SELSKABSMEDDELELSE ER INSIDER INFORMATION

 

Som det eneste udenlandske selskab er FOM Technologies blevet udvalgt til at deltage i et håndplukket og højt profileret amerikansk videnskabs-konsortium på i alt 5 store amerikanske selskaber, 11 førende universiteter og 4 nationale regeringspartnere, der modtager i alt 25 millioner USD, til finansiering af et strategisk center der skal skabe fremtidens informationsteknologi.


Den danske teknologivirksomhed FOM Technologies er blevet valgt som en langsigtet partner af den amerikanske statsfinansierede IMOD-klynge bestående af nogle af de største virksomheder og videnskabelige institutioner i verden. FOM Technologies’ slot die coating teknologi skal hjælpe med at åbne en ny videnskabelig grænse inden for kvantemekanik og udvide og internationalisere de vigtige STEM områder i USA.

CEO i FOM Technologies Michael Stadi er leder af den eneste ikke-amerikanske virksomhed i klyngen, bestående af gigantiske virksomheder som Microsoft, Amazon og Applied Materials. Han er enormt stolt af sit team på kun 12 medarbejdere, der har arbejdet utrætteligt på at implementere den unikke slot die coating teknologi rundt om i verden. Efter en lang og ekstraordinært grundig due diligence periode har danske FOM Technologies, nu fået fokus rette på sig, fra de største videnskabelige og kommercielle virksomheden i verden.

Michael Stadi udtaler: ”IMOD-konsortiet består af nogle af verdens største og mest innovative virksomheder, herunder førende universiteter og forskningsinstitutioner i USA. Vores deltagelse i denne højt profilerede videnskabsklynge er en godkendelse af vores teknologi og vores utrættelige bestræbelser på at levere dansk topmoderne udstyr for at muliggøre fremtidig materialeforskning. Holdet og jeg er begge enormt stolte og ydmyge, hvilket gør dette til en af ​​de vigtigste milepæle i FOM’s historie. Du kan sige, at den danske teknologiscene i dag virkelig slår over sin vægt. Det bliver ikke rigtig større end dette ”.

 
Baggrund:

Hvert 4-5. år uddeler det amerikanske føderale agentur NSF (National Science Foundation) tilskud til op til 6 konsortier til etablering af Research Center's afgørende for de største strategiske infrastruktur- og informationsteknologiske projekter i USA.

I dag har NSF tildelt et femårigt projekt på i alt $ 25 mio. finansiering til et konsortium af universiteter og virksomheder til stiftelse af: Center for Integration of Modern Optoelectronic Materials on Demand (IMOD). IMOD vil etablere en amerikansk videnskabelig klynge af potentielt revolutionerende nøgleteknologier, samtidig med at de uddanner den næste generation af tværfaglige forskere og ingeniører indenfor STEM kategorierne (Science, Technology, Engineering and Math) og fremskynde videns overførsel på tværs af traditionelle grænser.

IMOD har til formål at transformere konventionel og kvanteoptoelektronik gennem udvikling af atompræcise halvledermaterialer og additive fremstillingsprocesser. IMOD vil fremme applikationsfelter, lige fra quantum dot, LED’er og strålingsdetektorer til nye kvantelyskilder og kvantesensorer.


Fremtid:

Indtræden i det prestigefyldte IMOD-konsortium giver FOM-teknologier mulighed for effektivt at levere danske nøgleløsninger for at fremskynde forskningsprocesser.

FOM Technologies bekræfter, at virksomheden fastholder sin økonomiske vejledning for 2021 og vil revidere det i overensstemmelse hermed, hvis udsigterne ændrer sig.


----------///---------


Deltagere i IMOD konsortiet:

 

Delvis liste over industri partnere: 

 • Amazon (US) – Nr. 2 på Fortune 500
 • Microsoft (US) – Nr. 15 på Fortune 500
 • Applied Materials (US) – Nr. 176 på Fortune 500
 • Corning Inc. (US) – Nr. 277 på Fortune 500
 • Nanosys (US)
 • FOM technologies (DK) - SME

Akademiske deltagere:

 • University of Washington (US) - LEAD
 • Lehigh University (US)
 • University of Pennsylvania (US) 
 • Georgia Institute of Technology (US) 
 • University of Chicago (US) 
 • Northwestern University (US) 
 • City University of New York (US)
 • University of Maryland, College Park (US) 
 • University of Maryland, Baltimore County (US)
 • University of Colorado Boulder (US) 
 • Columbia University (US)   

Statslige forskningsinstitutioner:

 • NREL (US)
 • Washington State Department of Commerce (US)
 • Pacific Northwest National Laboratory (US)
 • Northwest Quantum Nexus (US)


----------//----------


KONTAKT INFORMATION:


Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co


Contacts

Attachments