02:29:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-12-15 20:00:10

15.12.2021 20:00:08 CET | FOM Technologies | Investor Nyheder

Investor nyhed nr. 12 – 2021København d. 15. december 2021

Det Hempel Fonden finansierede Coatings Science and Technology Centre (CoaST) på DTU Kemiteknik i Kgs. Lyngby, tildeler FOM Technologies en kontrakt på køb af Slot-die coating udstyr. Salget repræsenterer den anden danske kunde.  


FOM Technologies har fornøjelsen af at meddele modtagelsen af en ordre på Slot-die coating udstyr til DTU Kemiteknik og det Hempel Fonden finansierede Coatings Science and Technology Centre (CoaST) i Kgs. Lyngby.

I FOM Technologies ser vi med stor glæde frem til det nye samarbejde og muligheden for at stille vores teknologi til rådighed for de industrielle brugere af CoaST centeret samt forskerne på DTU Kemiteknik. Salget til CoaST repræsenterer det andet salg til en dansk kunde.  


Denne investor nyhed ændrer ikke tidligere udmeldt guidance for omsætning og EBITDA i 2021 regnskabsåret.


Om CoaST centeret:

CoaST centret forsker indenfor coating teknologier i hele værdikæden fra råvarer, fremstilling, test og karakterisering til produktion og anvendelse. I det brede perspektiv understøtter centeret udvikling, produktion samt anvendelse af belægninger med forbedrede bæredygtighedsprofiler samt belægningens levetid. CoaST dedikerede mål er: 

 •  At give indgående kendskab til aktuelle belægningsudfordringer.
 •  At udvikle matematiske værktøjer, der kvantificerer belægningsadfærd.
 •  At designe eksperimentelt udstyr til accelereret test af belægninger.
 •  At designe nye belægninger til etablering af laboratoriefaciliteter til både
      formulering og alsidig test af belægninger.


  ----------//----------

 

INVESTOR NEWS

The Hempel Foundation funded CoaST centre at DTU Chemical Engineering, awards FOM Technologies a contract for Slot Die coating equipment.


Investor news no. 12 – 2021
Copenhagen, the 15th of December 2021


The Hempel Foundation funded Coatings Science and Technology Centre (CoaST) at DTU Chemical Engineering in Kgs. Lyngby, awards FOM Technologies a contract for the purchase of Slot-die coating equipment. The sale represents the second Danish customer.


FOM Technologies has the pleasure of announcing the award for Slot-die coating equipment by DTU Kemiteknik and the Hempel Foundation funded Coatings Science and Technology Centre (CoaST) in Kgs. Lyngby – Denmark.

At FOM Technologies, we look very much forward to the new collaboration and the opportunity
to make our technology available to the industrial users of the CoaST centre, as well as the researchers at DTU Chemical Engineering. The sale to CoaST represents the second sale to a Danish customer.

This company announcement will not change the 2021 financial guidance for turnover and EBITDA.


About the CoaST centre:

The Coast centre covers coating technologies along the entire value chain from raw materials, over formulation, test and characterization to production and application. In the broad perspective, the centre supports development, production and use of coatings with improved sustainability profiles over the lifetime of the coating. CoaST is dedicated to the following aim: 

 • To provide in depth knowledge of current coatings challenges
 • To develop mathematical tools that quantify coating behaviour
 • To design experimental equipment for accelerated testing of coatings
 • To design novel coatings to establish laboratory facilities for both formulation and versatile testing of coatings.


----------//----------KONTAKT/CONTACT INFORMATION:


Selskab/Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation/Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

Kontakter

Vedhæftninger