11:28:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-12-03 23:07:54

3.12.2020 23:07:52 CET | FOM Technologies | Company Announcement

Company announcement no. 9 – 2020Copenhagen, the 4th of December 2020

Financial forecast changed to interval guidance

In compliance with Article 17 in the Market Abuse Regulation (MAR) involving all listed companies on Nasdaq First North Growth Market, FOM Technologies hereby informs that the company will move from disclosure of fixed financial forecast of revenue and financial result/EBIT (as initially specified in the IPO company memorandum) to forecast as intervals. Management of compliance procedures in relation to trustworthy company information, plus uncertainty linked to the global COVID-19 pandemic are the reason for the company’s change into interval guidance.

Forecast of the future financial numbers are as follows:  

FINANCIAL YEAR:                         2020                                        2021     
Revenue (DKK):          7.000.000 to 10.000.000*          16.000.000 to 20.000.000*

EBIT (DKK):              -5.000.000 to -3.000.000*                       -2.000.000 to 0*

* Numbers marked are the fixed forecast, as listed in the IPO company memorandum.


-------------------------------


SELSKABSMEDDELELSE


Finansielle forventninger ændres til interval angivelse

Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2020
København d. 4. december 2020


Finansielle forventninger ændres til interval angivelse

I overensstemmelse med Artikel 17 i Markedsmisbrugsforordningen (MAR), der involverer alle noterede selskaber på Nasdaq First North Growth Market kan FOM Technologies hermed oplyse, at selskabet går fra at oplyse faste tal for omsætning og finansielt resultat/EBIT (senest oplyst i selskabets virksomhedsbeskrivelse), til at oplyse forventninger til nøgletal angivet i intervaller. Lettere administration af overholdelse af regulatoriske retningslinjer i relation til information om selskabets nøgletal samt usikkerhed relateret til COVID-19 er årsagerne til ændringen.

Fremtidig forventning til finansielle nøgletal er som følger: 

FINANSIELT ÅR:                              2020                                    2021     
Omsætning (DKK):          7.000.000 til 10.000.000*          16.000.000 til 20.000.000*

EBIT (DKK):                  -5.000.000 til -3.000.000*                        -2.000.000 til 0*

* Tal anført med stjerne angiver tidligere udmeldte nøgletal fra Virksomhedsbeskrivelsen.

----------------------------------


CONTACT INFORMATION:


Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

Contacts

Attachments