13:44:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-10-14 07:00:01

14.10.2021 07:00:00 CEST | FOM Technologies | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 32 – 2021København den 14. oktober 2021

DENNE SELSKABSMEDDELELSE ER INSIDER INFORMATION


Stærk global efterspørgsel efter FOM Technologies forskningsudstyr og højteknologi, får selskabet til at opjustere guidance for både omsætning og indtjening. Ambitionen er nu
at 3-doble sidste års omsætning på ca. 7 mio. DKK. 
 

Stærk global interesse fra akademiske kunder og i særdeleshed corporate kunder betyder at FOM Technologies nu kan opjustere guidance for omsætning fra tidligere DKK 16 – 20 mio. til DKK 18 – 21 mio., mens guidance til EBITDA ændres fra DKK -2 til 0 mio. til DKK -1 til 1 mio.

Adm. direktør Michael Stadi udtaler: ”Vi har samlet et verdens klasse team med 8 forskellige nationaliteter samt en af de stærkeste bestyrelser i en lille dansk SME-virksomhed. Sammen driver vi FOM-speedbåden fremad, og sammen kæmper vi nu for at nå toppen af vores nye guidance interval, som vil betyde en 3-dobling af sidste års omsætning. Afslutningsvis ser vores fremtidige pipeline lovende ud og flere spændende kunde emner har vist sin interesse på det seneste. Dem påbegynder vi nu dialog med i de sidste måneder af året.”


NY OPDATERET FINANSIEL GUIDANCE FOR 2021:

Omsætning:  I intervallet fra DKK 18 mio. til DKK 21 mio.
EBITDA:        I intervallet fra DKK -1 mio. til 1 mio.


De opdaterede forventninger udgør intern viden og er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 2021. Den endelige årsrapport for 2021 forventet at blive offentliggjort den 24. februar 2022.


----------//----------


COMPANY ANNOUNCEMENT

FOM Technologies in strong growth and raise guidance for revenue and EBITDA. The goal is to triple last year’s revenue.


Company announcement no. 32 – 2021
Copenhagen, the 14th of October 2021


THIS COMPANY ANNOUNCEMENT IS INSIDER INFORMATION


Strong global demand for FOM Technologies' research equipment and high technology is causing the company to raise its guidance for both revenue and EBITDA. The ambition is now to triple last year's turnover of approx. 7 mio. DKK. 


Strong global interest from academic customers and in particular corporate customers means that FOM Technologies now raise its guidance for revenue from previously DKK 16 - 20 million.
to DKK 18 - 21 million, while guidance for EBITDA is raised from DKK -2 to 0 million,
to DKK -1 to 1 million.

CEO Michael Stadi states: “We have assembled a world-class team with 8 different nationalities as well as one of the strongest boards in a small Danish SME. Together we propel the FOM speedboat forward, and together we are now striving to reach the top of our new guidance interval, which will mean a 3-fold increase in last year's revenue. In conclusion, our future pipeline looks promising, and several exciting customer leads have indicated their interest recently. We are now starting a dialogue with them during the last months of the year.”


NEW REVISED FINANCIAL GUIDANCE FOR 2021:

Revenue:   Interval range from DKK 18 mio. to DKK 21 mio.
EBITDA:     Interval range from DKK -1 mio. to 1 mio.


The updated guidance is insider information and are based on preliminary and unaudited financial figures for 2021. The final annual report for 2021 is expected to be published on
the 24th of February 2022.


----------//----------KONTAKT/CONTACT INFORMATION:


Selskab/Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation/Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.coKontakter

Vedhæftninger