01:49:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-11-22 07:00:01

22.11.2021 07:00:00 CET | FOM Technologies | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 34 – 2021København den 22. november 2021

DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INSIDER INFORMATION


Stærk global efterspørgsel efter FOM Technologies forskningsudstyr og højteknologi, får selskabet til atter at opjustere guidance for selskabets 2021 omsætning. Den stigende ordretilgang medfører desuden en forventning til en omsætningsvækst samt stigning i medarbejderansættelser i 2022 på ca. 40%. 
 


Stærk global interesse fra akademiske kunder og i særdeleshed virksomhedskunder betyder, at FOM Technologies nu atter kan opjustere guidance for omsætning i regnskabsår 2021 fra tidligere DKK 18 – 21 mio. til DKK 20 – 22 mio. Guidance for EBITDA fastholdes uændret i intervallet: DKK -1 til 1 mio.

Adm. direktør Michael Stadi udtaler: ”Vi ser en stærk, global og stigende efterspørgsel efter vores teknologi. En efterspørgsel der nu bevirker at vi allerede inden julemånedens start, bygger ordrepipeline for Q1 2022. Interessen sker fra alle geografiske områder og indenfor alle vores strategisk definerede fokusområder. En kæmpe ros skal lyde til det samlede FOM-team, hvor vi forventer at afslutte samtlige 2021 projekter til tiden, til trods for global knaphed på industrikomponenter. Det er bogstaveligt talt i verdensklasse.”  


NY OPDATERET FINANSIEL GUIDANCE FOR REGNSKABSÅR 2021:

Omsætning:     I intervallet fra DKK 20 mio. til DKK 22 mio.
EBITDA:           I intervallet fra DKK -1 mio. til 1 mio.

FINANSIEL GUIDANCE FOR REGNSKABSÅR 2022:

Omsætning:     I intervallet fra DKK 26 mio. til DKK 30 mio.
EBITDA:           I intervallet fra DKK 1 mio. til 3 mio.

De opdaterede forventninger udgør intern viden og er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 2021+2022. Den endelige årsrapport for 2021 forventet at blive offentliggjort torsdag den 24. februar 2022.


----------//----------


COMPANY ANNOUNCEMENT

FOM Technologies again raises revenue guidance for 2021. Expects  revenue growth and increase in employee employment in 2022 of approx. 40%.


Company announcement no. 34 – 2021
Copenhagen, the 22nd of November 2021


THIS COMPANY ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDER INFORMATION

 
Strong global demand for FOM Technologies research equipment and technology, causes the company to again increment guidance for the company's 2021 revenue. The increasing inflow of orders leads to expectations of revenue growth as well as an increase in employee employment in 2022 of approx. 40%.  


Strong global interest from academic customers and in particular corporate customers means that FOM Technologies again raises its guidance for revenue from previously DKK 18 - 21 million. to DKK 20 - 22 million, while guidance for EBITDA remains unchanged at DKK -1 to 1 million.


CEO Michael Stadi states: “We see a strong, global and growing demand for our technology. A demand that now means that already before the start of the Christmas month, we are building the order pipeline for Q1 2022. The interest is from all geographical areas and within all our strategically defined focus areas. A huge praise must go to the entire FOM team, where we expect to complete all 2021 projects on time, despite global scarcity of industrial components. That is literally world class”.


NEW UPDATED FINANCIAL GUIDANCE FOR ANNUAL REPORT 2021:

Revenue:     Interval range from DKK 20 mio. to DKK 22 mio.
EBITDA:       Interval range from DKK -1 mio. to 1 mio.


FINANCIAL GUIDANCE FOR ANNUAL REPORT 2022:

Revenue:     Interval range from DKK 26 mio. to DKK 30 mio.
EBITDA:      Interval range from DKK 1 mio. to 3 mio.

The updated guidance is insider information and are based on preliminary and unaudited financial figures for 2021+2022. The final annual report for 2021 is expected to be published Thursday he 24th of February 2022.


----------//----------


KONTAKT/CONTACT INFORMATION:


Selskab/Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation/Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

Kontakter

Vedhæftninger