11:05:04 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-12-06 07:00:18

6.12.2021 07:00:01 CET | FOM Technologies | Investor Nyheder

Investor nyhed nr. 10 – 2021København den 6. december 2021

FOM Technologies er officielt blevet optaget som medlem af USA Manufacturing of Advanced Perovskites konsortiet (US-MAP). US-MAP er en offentligt finansieret organisation, grundlagt
af offentlige enheder og industrielle partnere.

USA Manufacturing of Advanced Perovskites konsortiet (US-MAP) er en offentligt finansieret organisation grundlagt af offentlige enheder og industrielle partnere. Det er finansieret af tidlige investeringer fra det amerikanske energiministeriums afdelinger indenfor Solar Energy Technologies Office, Office of Science og det amerikanske forsvarsministerium.

Adm. Direktør i FOM Technologies Michael Stadi udtaler: ”Det er helt unikt at vi som lille dansk teknologi-virksomhed nu sidder med om bordet, og har indvirkning på den strategisk retning af solenergi forskning i USA”

Konsortiet består af en tredelt organisation, der omfatter offentlige enheder: NREL, Uni of NC Chapel Hill, Uni of Toledo og Uni of Washington, industrimedlemmer og kapacitetsudbydere.

NREL leverer operationelt lederskab og stiller fælles faciliteter til rådighed. Derudover udfører NREL:

 • Administration af US MAP-interaktioner med finansieringssponsorer.
 • Organisering og indsendelse af forslag, administration af kontrakter og udfører relaterede projekter.
 • Udvikler strategiske kapaciteter og udvikler forskningsinfrastruktur af værdi for industrimedlemmer.
 • Tilbyder personale med ekspertise i kapaciteter til at støtte medlemmernes F&U-projekter.
 • Give links til brugerfaciliteter i U.S. Department of Energys nationale laboratorier for at udvide omfanget af kapaciteter til rådighed for medlemmerne.

Branchemedlemmer:
Repræsentanter for disse virksomheder danner et industri advisory board til at informere og vejlede forskningsindsatsen. Derudover kan branchemedlemmer:

 • Lede konsortiets forskningsdagsorden for at sikre indvirkning på medlemmernes kommercielle succes.
 • Samarbejde inden for konsortiets rammer for at løse prækonkurrencemæssige tekniske hindringer.
 • Dele stordriftsfordele og troværdighed ved i fællesskab at engagere sig med forsyningskædeudbydere.
 • Har fortrinsadgang til fordelene af NREL’s juridiske infrastruktur til beskyttelse af intellektuel ejendom.


Denne investor nyhed ændrer ikke den økonomiske guidance for 2021 for omsætning og EBITDA.


----------//----------

  
INVESTOR NEWS

FOM Technologies admitted as member of the leading
US consortium for solar power research called US-MAP.


Investor news no. 10 – 2021
Copenhagen, the 6th of December 2021


FOM Technologies has officially been admitted as member of the USA Manufacturing of Advanced Perovskites consortium (US-MAP). US-MAP is a publicly funded organization, founded by public entities and industrial partners.

The USA Manufacturing of Advanced Perovskites consortium (US-MAP) is a publicly funded organisation founded by public entities and industrial partners. It's funded by early investments from the U.S. Department of Energy, its Solar Energy Technologies Office and Office of Science, and the U.S. Department of Defense.


CEO of FOM Technologies Michael Stadi says: "It is completely unique, that we as a small Danish technology company have an opportunity, to make an impact on the strategic direction of solar energy research in the US"


The Consortium consists of a three-part organization that includes Public entities: NREL, Uni of NC Chapel hill, Uni of Toledo and Uni of Washington, Industry members, and Capability providers.

NREL provides operational leadership and host shared facilities. In addition they:

 •  Manage US-MAP interactions with funding sponsors.
 •  Organize and submit proposals, administer contracts, and execute related projects.
 •  Develop strategic capabilities and expand research infrastructure of value to industry members.
 •  Provide personnel with expertise in capabilities to support members' R&D projects.
 •  Provide links to user facilities in U.S. Department of Energy national laboratories to expand the
  scope of capabilities available to members.

Industry Members:
Representatives of these companies form an industry advisory board to inform and guide research efforts.
In addition, industry members:

 •  Lead the consortium research agenda to ensure its impact on members' commercial success.
 •  Cooperate within the consortium framework to address precompetitive technical obstacles.
 •  Share economies of scale and credibility by engaging with prospective supply-chain providers.
 •  Have preferential access NREL's legal infrastructure for intellectual property protection.

This investor news will not change the 2021 financial guidance for turnover and EBITDA.


----------//----------


KONTAKT/CONTACT INFORMATION:


Selskab/Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation/Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

Kontakter

Vedhæftninger