12:11:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-10-07 17:20:00

7.10.2021 17:19:59 CEST | FOM Technologies | Forløb af eks. generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 31 – 2021København den 7. oktober 2021

ESG-specialist indvalgt til bestyrelsen i FOM Technologies.

Birgitte Jespersen Skade er på dagens ekstra ordinære generalforsamling valgt som nyt medlem til bestyrelsen i FOM Technologies. Birgitte Jespersen Skade har en livslang baggrund indenfor ESG, PR/Marketing og Kommunikation. Samtidig udtræder Søren Ulstup af bestyrelsen og indtræder i stedet i selskabets Advisory Board.

Bestyrelsesformand Helge Holm-Larsen byder Birgitte Jespersen Skade velkommen i bestyrelsen og retter samtidig en dybfølt tak for den værdifulde indsats som Søren Ulstrup har ydet i bestyrelsen, og glæder sig over at selskabet fortsat har mulighed for at drage nytte af Søren’s netværk og kompetencer i en ny rolle tilknyttet selskabets Advisory Board.


-----//-----
 

COMPANY ANNOUNCEMENT

Course of extraordinary general meeting  

Company announcement no. 31 – 2021
Copenhagen, the 7th of October 2021

 

ESG-specialist to join the Board of Directors in FOM Technologies.


Birgitte Jespersen Skade has been elected as a new member of the Board of FOM Technologies at today's Extraordinary General Meeting. Birgitte Jespersen Skade has a lifelong background in ESG, PR/Marketing and Communication. In parallel Søren Ulstup leave the Board of Directors and instead joins the company's Advisory Board.


Chairman of the Board Helge Holm-Larsen welcomes Birgitte Jespersen Skade to the Board of Directors and at the same time expresses a heartfelt thank you for the valuable efforts that Søren Ulstrup has made on the Board of Directors and is pleased that the company continues to benefit from Søren's network and competencies. new role attached to the company's Advisory Board.

 
----------//----------


CONTACT INFORMATION | KONTAKT INFORMATION:

Company | Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tel: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor | Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Tel: +45 33 30 16 45
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication | Kommunikation:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tel: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co----------//----------

Kontakter

Vedhæftninger