01:17:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-03-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2022-03-10 18:05:02

10.3.2022 18:05:01 CET | FOM Technologies | Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 40 – 2022København d. 10. marts 2022

Forløb af ordinær generalforsamling i FOM Technologies A/S.


Den 10. marts 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
FOM Technologies A/S, CVR-nr. 34 71 57 26.

* Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning.

* Årsrapporten for 2021 og forslaget til resultatdisponering blev godkendt.

* Til bestyrelsen genvalgtes Birgitte Jespersen Skade, Karina Rothoff Brix, Karsten Winther
   samt Andreas Nielsen.

* Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

* Bestyrelsens forslag om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse
   blev godkendt.

* Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Andreas Nielsen som formand.


------///------


CONTACT INFORMATION | KONTAKT INFORMATION:

Company | Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor | Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication | Kommunikation:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co


------///------ 

Kontakter

Vedhæftninger