05:37:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-03 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2024-04-02 Årsstämma 2024
2024-03-18 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-24 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-03-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är specialiserat inom beläggningsmaskiner och utrustning. Bolaget tillverkar slot-die-maskiner och utrustning som gör det möjligt för forskare, vetenskapsmän och yrkesverksamma att upptäcka, utveckla och kommersialisera funktionella material och tunnfilmsmaterial. Kärnapplikationer inkluderar Solar, Batterier och Power-to-X. Bolaget tillhandahåller även underhållservice, support och utbildning för användning av maskinerna. Bolaget bedriver verksamhet globalt.
2024-04-02 18:47:14

2.4.2024 18:47:12 CEST | FOM Technologies | Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 69 – 2024 |København d. 2. april 2024

Forløb af ordinær generalforsamling i FOM Technologies A/S.

Den 2. april 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FOM Technologies A/S, CVR-nr. 34 71 57 26.

* Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning.

* Årsrapporten for 2023 samt forslaget til resultatdisponering blev godkendt.

* Til bestyrelsen genvalgtes Andreas Nielsen og Karina Rothoff Brix. 
   Derudover valgtes Birger Sørensen og Birthe Tofting.

* BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

* Bestyrelsens forslag til aflønning blev godkendt

* Bestyrelsens forslag til bemyndigelser blev godkendt.

* Bestyrelsens forslag til at ændre selskabets vedtægter som helhed blev godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Andreas Nielsen som formand.


---//---


KONTAKT INFORMATION:

Company | Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor | Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication | Kommunikation:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co


---//---Kontakter

Vedhæftninger