10:57:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-05-21 08:54:51

21.5.2021 08:54:50 CEST | FOM Technologies | Company Announcement

Company announcement no. 22 – 2021Copenhagen, the 21st of May 2021

In continuation of the company’s long-term incentive and retention program, the Board of Directors has decided to issue the 2021 allocation to management and employees. The
program consists of granting of warrants on the following terms:


* Issuing of 125,000 warrants which gives the right to a subscription of 125,000 shares in the company at a nominal value of DKK 0.10 per share.

The purpose of the program is to maintain the employment of professional and valuable resources in the company, and to provide an incentive for them to make a special effort for the value creation of the company.  The incentive and retention program involves management and employees of the company.

The warrant program will be vested over a 12-months period, starting from the issuing date. The warrants are granted as a one-time grant, and vesting will be in accordance with specification by the Board of Directors where warrant holders earn the right to exercise the warrants with 1/12 per month from the date of the issuing.

Warrants can be exercised at a price of DKK 20.00 in 2 exercise windows. One in 2023 and one in 2024. The exercise window is defined as the three-week period after publishing of the 2022 and the 2023 annual reports.

If fully vested and exercised, the implemented program will increase the FOM Technologies share pool by 1,69 % from 7,419,412 shares to 7,544,412 shares in 2023. The implemented program may be followed by similar warrant programs, which ultimately may increase the incentive share/warrant pool to 740,741 shares (9.98 % of share capital) if fully vested and exercised by 2028.

The key assumptions for the calculation are:
* Theoretical market value of a warrant granted: DKK 11.48 calculated using the Black-Scholes model.
* Share price: DKK 30.60 (Nasdaq First North closing price on Wednesday the 19th of May 2021).
* Exercise price: DKK 20.00
* Duration: 2 years and 10 months 
* Volatility: 25.00 %
* Interest rate: 0.10 %

The specific terms and condition for granting, vesting and exercise of the warrants are set out in Appendix 2 to the Company's articles of association.


SELSKABSMEDDELELSE

Implementering af incitaments- og fastholdelsesprogram

Selskabsmeddelelse nr. 22 – 2021
København, den 21. maj 2021


I forlængelse af selskabets langsigtede incitaments- og fastholdelsesprogram har selskabets bestyrelsen besluttet at udstede 2021 tildelingen til ledelse og medarbejdere. Programmet består af tildeling af warrants på følgende vilkår:


* Udstedelse af 125.000 warrants, der giver ret til tegning af 125.000 aktier i selskabet til en
   nominel værdi på 0,10 kr. pr. aktie.

Formålet med programmet er at fastholde beskæftigelsen af ​​professionelle og værdifulde ressourcer i virksomheden og tilskynde dem til at gøre en særlig indsats for virksomhedens værdiskabelse. Incitaments- og fastholdelsesprogrammet involverer ledelse og medarbejdere i virksomheden.

Warrantprogrammet tildeles over en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Tegningsoptionerne tildeles på en gang, og optjeningen sker i overensstemmelse med specifikationerne fra bestyrelsen, hvor warrants indehaveren optjener ret til at udnytte warrants med 1/12 pr. måned fra datoen for udstedelsen.

Tegningsoptioner kan udnyttes til en pris af DKK 20,00 i 2 udnyttelsesvinduer. Én i 2023 og en i 2024. Udnyttelsesvinduet defineres som den tre-ugers periode efter offentliggørelsen af ​​2022 eller 2023 årsrapporterne.

Fuldt optjent og udnyttet, vil det implementerede program øge FOM Technologies aktiekapital med 1,69% fra 7.419.412 aktier til 7.544.412 aktier i 2023. Det implementerede program kan efterfølges af lignende tegningsprogrammer, som i sidste ende kan øge aktiekapitalen med 740,741 aktier totalt (9,98% af aktiekapitalen), hvis det er fuldt optjent og udnyttet inden 2028.

Forudsætninger for beregningerne er:

* Teoretisk markedsværdi af en tildelt warrant: DKK 11,48 (beregnet ved hjælp af Black-Scholes modellen)
* Aktiekurs: DKK 30,60 (Nasdaq First North lukkekurs tirsdag den 18. maj 2021)
* Exercise price: DKK 20,00
* Varighed: 2 år og 10 måneder
* Volatilitet: 25,00%
* Rente: 0,10%

De specifikke vilkår og betingelser for tildeling, optjening og udnyttelse af warrants er beskrevet i bilag 2 til selskabets vedtægter.


CONTACT INFORMATION:

Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.coContacts

Attachments