12:31:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-03-07 21:29:59

7.3.2021 21:29:58 CET | FOM Technologies | Company Announcement

Company announcement no. 15 – 2021Copenhagen, the 7th of March 2021

Principles for disclosure of future sales contracts.

To streamline investor information and to comply with disclosure of inside information in accordance with Article 17 of the Market Abuse Regulation (“MAR”) framework of the Nasdaq First North Growth Market Rulebook, FOM Technologies will disclose/inform the market of future sales contracts based on the following principles:

  1. Sales contracts or strategic co-operation agreements of major importance for the company’s issued stocks.  

  2. Sales contracts with a value over EUR 200,000


-----------------------------------------//------------------------------------


SELSKABSMEDDELELSE


Offentliggørelse af salgskontrakter.


Selskabsmeddelelse nr. 15 – 2021
København d. 7. marts 2021

 

Principper for offentliggørelse i relation til fremtidige salgskontrakter. 

For at strømline investor information og for at overholde retningslinjer for videregivelse af intern viden i henhold til artikel 17 i markedsmisbrugsforordning ("MAR") i Nasdaq First North Growth Market Rulebook, vil FOM Technologies efterleve følgende principper i offentliggørelse af fremtidige salgskontrakter:

1.  Salgskontrakter eller strategiske samarbejdsaftaler af stor betydning for selskabets udstedte aktier.

2. Salgskontrakter til en værdi over EUR 200.000


----------///----------


CONTACT INFORMATION | KONTAKT INFORMATION:


Company | Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor | Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Communication | Kommunikation:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co

Contacts

Attachments