19:48:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorTelekom & Media
IndustriMedia
Mdundo.com är verksamma inom underhållningsbranschen. Bolaget bedriver en musikplattform innehållande ett brett utbud av strömmad musik från hela världen, med en särskild nisch mot afrikansk musik. Tjänsterna erbjuds via streaming och prenumeration, där användaren kan skapa eget bibliotek och diverse musiksamlingar. Användarna består huvudsakligen av privata aktörer. Huvudkontoret ligger i Charlottenlund.

Kalender

2023-02-07 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-28 Ordinarie utdelning MDUNDO 0.00 DKK
2022-10-27 Årsstämma 2023
2022-09-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-07 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-14 Ordinarie utdelning MDUNDO 0.00 DKK
2021-09-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-28 Ordinarie utdelning MDUNDO 0.00 DKK
2020-10-27 Årsstämma 2021
2020-09-29 Bokslutskommuniké 2020
2022-09-29 10:15:54

29.9.2022 10:15:49 CEST | Mdundo.com A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Mdundo.com A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022.

Indeholder intern information

Selskabsmeddelelse nr. 10-2022

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 15:00 hos
Matrikel1, Højbro Plads 10, København K

Aktionærerne kan ved at sende en e-mail til ir@mdundo.com få tilsendt et link til livestreaming af bestyrelsens beretning.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes punkt 7.1: 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
  3. Godkendelse af bestyrelses vederlag for indeværende regnskabsår
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne.
  8. Eventuelt

Senest onsdag den 5. oktober 2022 offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside www.mdundo.com/investor: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret Årsrapport, 4) dagsordenen for generalforsamlingen samt de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Kontakter

  • Jesper Vesten Drescher, Bestyrelsesformand/Chairman of the board, +4523229900, ir@mdundo.com

Om Mdundo.com A/S

Mdundo er en ledende musiktjeneste i Afrika med millioner af brugere som streamer og downloader via vores hjemmeside og app hver eneste måned. Vores ambition er at give Afrikas millioner af internetabonnementer nem adgang til musik samt bidrage til struktur, legalitet og omsætning til musikindustrien. Mere: https://mdundo.com/

Mdundo.com A/S
Jagtvænget 2
2920 Charlottenlund
www.mdundo.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jernbanegade 4
1608 København V
+45 89 88 78 46
www.kaptalpartner.dk

Vedhæftninger