16:18:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
Lista200035183
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Monsenso är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom tillhandahållandet av digitala uppföljningssystem för vård och omsorg, samt sjukhus. Lösningarna är mjukvarubaserade och används huvudsakligen för uppföljning av patienters hälsotillstånd, samt för intern bevakning och analys. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.

Kalender

2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-03-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-15 Ordinarie utdelning MONSO 0.00 DKK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-03-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2021-10-22 17:18:01

22.10.2021 17:18:01 CEST | Monsenso | Indkald. til ekstr. general forsamling

Selskabsmeddelelse nr. 18-2021

København, 22.oktober 2021

"Meddelelsen indeholder intern viden"

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes 

                                              tirsdag d. 16. november 2021 kl. 14.00

 på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter og ikke kan møde op, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Dagsorden

  1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Fuldstændige forslag

Selskabets bestyrelse anser det for væsentligt, for at varetage selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold samt for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte selskabets udvikling og vækst.

Bestyrelsen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse inden udgangen af 4. kvartal 2021 for generelt at styrke selskabets kapitalgrundlag og til specifikt at sikre Selskabets likviditetsberedskab. Kapitalforhøjelsen påtænkes gennemført som en fortegningsemission rettet mod selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen ønsker, om muligt, at sikre kapitaludvidelsen ved at indhente en tegningsgaranti fra en eller flere investorer, som ikke allerede er aktionærer.

Bestyrelsen ønsker derfor at supplere de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 5 med muligheden for at udvide aktiekapitalen ved at gennemføre en/flere emissioner rettet mod selskabets nuværende aktionærer, og bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en ny bemyndigelse med udnyttelsesmaksimum på nominelt kr. 1.346.113,50. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en periode på ca. 3 ½ år, så bemyndigelsen udløber samtidig med de eksisterende vedtægtsbemyndigelser den 1. maj 2025.

Den fulde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er vedhæftet som bilag.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Selskabet:

CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: lethenborg@monsenso.com 

Chairman of the board
Maria Hjorth
Tel. +45 25 55 63 39

Certified Adviser:

Norden CEF A/S
John Norden
Tlf. +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com

Vedhæftninger