08:08:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Arendals Fossekompani är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet är koncentrerad till Arendals vattendrag i Norge där bolaget äger och förvaltar över vattenkraftverk. Utöver är bolaget en långsiktig investerare med ägarandelar i mindre företag specialiserade mot leverans av tekniska lösningar inom olje- och gasindustrin. Bolaget grundades under 1986 och har sitt huvudkontor i Arendal.

Kalender

2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Kvartalsutdelning AFK 0.8
2021-05-07 Bonusutdelning AFK 29.2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-16 Kvartalsutdelning AFK 0.7
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Split AFK 1:25
2020-11-17 Kvartalsutdelning AFK 16
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-24 Kvartalsutdelning AFK 14
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsutdelning AFK 56
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-02 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning AFK 56.00 NOK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Ordinarie utdelning AFK 0.00 NOK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-21 Bonusutdelning AFK 420
2017-12-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning AFK 95.00 NOK
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning AFK 96.00 NOK
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning AFK 93.00 NOK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-12 Bonusutdelning AFK 250
2014-12-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Ordinarie utdelning
2014-05-22 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Bonusutdelning
2013-05-24 Ordinarie utdelning
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Bonusutdelning
2011-05-26 Ordinarie utdelning
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-15 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-26 Årsstämma 2010
2010-01-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-13 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2021-03-01 08:23:20
Arendals Fossekompani: Vellykket utstedelse av NOK 500 millioner usikret, grønn
obligasjon

(Arendal, 1. mars 2021) Arendals Fossekompani ASA (AFK) har gjennomført en
vellykket utstedelse av et usikret, grønt obligasjonslån på 500 millioner kroner
med 7 års løpetid og en fast rente på 2,615 prosent.
AFK vil bruke nettoprovenyet til å finansiere grønne prosjekter som definert i
sitt rammeverk for grønne obligasjoner.
- Vi er godt fornøyde med å ha plassert denne grønne obligasjonen til gunstige
vilkår, hovedsakelig som følge av vår sterke finansielle posisjon og en
portefølje dominert av grønne teknologiselskaper, sier Lars Peder Fensli,
finansdirektør i Arendals Fossekompani.
I forbindelse med obligasjonsutstedelsen har AFK etablert et grønt
obligasjonsrammeverk, som har fått den beste ratingen - mørkegrønn - av Cicero
Shades of Green. Det grønne obligasjonsrammeverket og Ciceros evaluering (second
opinion) ligger vedlagt denne meldingen og er også publisert her:
arendalsfossekompani.no/esg.
- En mørkegrønn rating er vanskelig å oppnå. Vi er glade for denne bekreftelsen
på at Arendals Fossekompani sitt grønne rammeverk er i henhold til målet om en
mer bærekraftig fremtid, sier Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft i Arendals
Fossekompani.
Prosessen med den grønne obligasjonen ble gjennomført med Pareto Securities som
tilrettelegger og rådgiver knyttet til det grønne rammeverket.


For ytterligere kommentarer kontakt:
Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani: +47 953 63 670
Ingunn Ettestøl, direktør for bærekraft i Arendals Fossekompani: +47 924 47 306


Arendals Fossekompani | www.arendalsfossekompani.no
Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap med 7
hovedinvesteringer, samt finansielle plasseringer. AFK opererer globalt i mange
fremtidsrettede industrier, inkludert 3D-printing, algotrading, satelitt
services, batteri- og solteknologi, software og digitalisering. AFK har stolte
tradisjoner innen kraftproduksjon og eier og drifter to vannkraftverk. Selskapet
er notert på Oslo Børs under ticker-koden AFK.