14:02:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOAX Equities
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Carbon Transition är ett norskt investmentbolag som investerar och förvaltar torra bulkfartyg av olika storlekar. Bolaget strategi är att nyttja investeringsmöjligheter på marknaden genom att aktivt vara en långsiktig ägare och fokusera på investeringar som skapar värde åt bolagets aktieägare. Bolaget grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-09 Split CARBN 10:1
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-03 Split CARBN 50:1
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2019-04-30 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-20 Bonusutdelning CARBN 2.25
2018-12-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Bonusutdelning CARBN 2.3823
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-22 Bonusutdelning CARBN 4.972
2018-07-11 Bonusutdelning CARBN 33.8451
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning CARBN 0.77 NOK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2021-07-07 08:00:00
Lysaker, 7. juli 2021

Viser til børsmelding den 15. juni 2021 fra Axxis Geo Solutions ASA
(«selskapet»), vedrørende det nye styrets evaluering av strategisk retning.
Denne evalueringen har nå blitt fullført.

Styrets syn er at den nylige restruktureringen som har gitt nye eiere og satt
selskapet i en sterk finansiell situasjon, har gitt en unik mulighet til å
kapitalisere på dette og skape et selskap med gode veksutsikter. Styret har
valgt en strategi som innebærer å skape et bærekraftig og diversifisert selskap
med fokus på en fremtid hvor selskapet ikke lenger vil være et rent
seismikkselskap i den form man har operert tidligere. Styret har derfor bestemt
at man ønsker å raskt transformere selskapet til et børsnotert
investeringsselskap som investerer i selskaper og teknologier med fokus på
«energy transition» og som bidrar til betydelig reduksjon av karbonutslipp.
Selskapet utelukker heller ikke å kunne investere bredere innen «energy
transition». For å reflektere denne strategiske retningen foreslår styret å
endre selskapets navn til Carbon Transition ASA («Carbon Transition»).

Med den nye strategiske retningen vil man skape et selskap det er interesse for
å investere i på lang sikt, gitt at man går inn i fremtidsrettede
forretningsområder det er forventet stor vekst i de neste tiårene. Carbon
Transition vil fokusere mot å investere i selskap som har et kortsiktig mål om
børsnotering, eller i selskap i det de børsnoteres, for på den måten bli et
selskap som skaper interessante investeringsmuligheter for den brede basen av
investorer med fokus på børsnoterte selskaper. På grunn av sin børsnotering og
tilgang til kapital vil Carbon Transition kunne ta en posisjon i slike selskaper
som gjør at investorene i Carbon Transition får tatt del i nye
investeringsmuligheter med attraktivt avkastningspotensiale.

Carbon Transition vil søke å ta signifikante eierandeler i selskap der Carbon
Transition vil ha som mål om å bidra positivt til verdiutviklingen. Størrelsen
på eierandelene i investeringsmålene forventes å være av en slik karakter at
Carbon Transition vil kunne realisere gevinster på en effektiv måte i fremtiden.
Målet vil være å investere i en portefølje av selskaper med fokus på vinnende
teknologier som har betydelig potensiale for inntekstvekst innenfor store og
etablerte globale markeder. Styret har stor tro på å transformere Carbon
Transition til et slik selskap ettersom Carbon Transition vil kunne fungere som
en katalysator for nevnte selskapers vekst og fordi man mener at dette veivalget
vil skape betydelige verdier for Carbon Transitions aksjonærer.

Dagens seismikkvirksomhet vil videreføres innenfor Carbon Transition og under
samme navn (Axxis Geo Solutions), men defineres som en av selskapets
investeringer som i fremtiden vil drives med tilfredsstillende avkastningskrav.
Den nye strategien er helt forenlig med å ha den gamle virksomheten innordnet
slik i en overgangsperiode. Seismikk kontrakter og seismikk biblioteket er
forventet å kunne gi inntekter til å finansiere denne nye retningen. Det er
essensielt at kostnadene tilknyttet drift fra denne delen av virksomheten er
lave, og man vil sikte på over tid å bruke inntekter fra node-teknologien og
multiklientinntekter til nye investeringer innenfor «energy transition».

Carbon Transition er allerede i dialog med flere selskaper som passer inn i den
nye strategien og selskapet kan i dag annonsere sin første nye investering i
tråd med selskapets nye strategi. Selskapet har gjennomført sin første
investering i selskapet Arbaflame AS. Se en separat børsmelding annonsert i dag
(07.07.2021) for mer informasjon om denne investeringen.

* * *

I forbindelse med informasjonen gitt her, vil selskapet forberede og publisere
et tilleggs prospekt for den pågående reparasjonsemisjonen som tidligere har
blitt annonsert. Tilleggsprospektet vil bli publisert så raskt som mulig etter
godkjennelse av Finanstilsynet.

Kontaktperson:
Gisle Grønlie, Styreleder
gisle.gronlie@gmail.com
+47 917 51 194

Om Carbon Transition ASA (i ferd med å bytte selskapsnavn fra Axxis Geo
Solutions ASA)
Carbon Transition ASA ("CT") er et børsnotert investeringsselskap med notering
på Oslo Børs (Euronext Expand Oslo) og handlet under ticker Axxis. CT har fokus
på å investere i selskaper og teknologier med rettet mot «energy transition»
området og som bidrar til betydelig reduksjon av karbonutslipp. CT kan også
investere bredere innen «energy transition» området. CT har en «legacy»
virksomhet innen OBN seismikk området som drives under navnet Axxis Geo
Solutions, som både har en node-teknologi kontraktsvirksomhet og et multiklient
bibliotek. Dette forretningsområdet er kategorisert som en investering, og
inntekter fra dette forretningsområdet vil kunne bli investert i "energy
transition" området.
Axxis er listet på EURONEXT EXPAND OSLO og handlet under ticker Axxis.
Mer informasjon på www.axxisgeo.com


Denne informasjonen anses som innsideinformasjon etter
markedsmisbruksforordningen og er underlagt kravene til offentliggjøring etter
verdipapirhandellovens paragraf 5-12.