05:55:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOAX Equities
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Carbon Transition är ett norskt investmentbolag som investerar och förvaltar torra bulkfartyg av olika storlekar. Bolaget strategi är att nyttja investeringsmöjligheter på marknaden genom att aktivt vara en långsiktig ägare och fokusera på investeringar som skapar värde åt bolagets aktieägare. Bolaget grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-09 Split CARBN 10:1
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-03 Split CARBN 50:1
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2019-04-30 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-20 Bonusutdelning CARBN 2.25
2018-12-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Bonusutdelning CARBN 2.3823
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-22 Bonusutdelning CARBN 4.972
2018-07-11 Bonusutdelning CARBN 33.8451
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning CARBN 0.77 NOK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning CARBN 0.00 NOK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2021-07-07 08:05:00
Lysaker, 7 juli 2021

Det vises til dagens børsmelding fra Axxis Geo Solutions ASA ("Selskapet")
angående Selskapets nye strategi og navneendring. Selskapet har i dag gjort sin
første investering under den nye strategien ved å investere i et konvertibelt
lån med pålydende verdi på NOK 30 millioner i Arbaflame AS ("Arbaflame").

Arbaflame har over de siste ti år investert ca. NOK 550 millioner
(egenkapital/konvertible lån og bevilgninger) for å utvikle en patentert
teknologi som produserer svarte pellets fra bioavfall ("ArbaCore"). ArbaCore kan
erstatte kull i kullkraftverk globalt. Ved å bytte fra kull til ArbaCore i
kullkraftverk, reduseres Co2 utslippet med ca. 90% sammenlignet med kull.
ArbaCore tillater dermed en videreføring av tidligere kullkraftverk med minimalt
Co2 utslipp og en rask og kostnadseffektiv overgang fra kull til miljøvennlige
energikilder. Arbaflame er teknologiutvikler av produksjonsprosessen til
ArbaCore. Som del av sin vekststrategi er målsetningen å bygge og drifte de
første ArbaCore fabrikkene i utviklingsfasen. I det neste leddet av
vekststrategien, så vil man søke partnere i det globale markedet som vil deleie
ArbaCore fabrikker og lisensiere ArbaCore teknologi fra Arbaflame. Som en del av
denne vekststrategien så har Arbaflame nylig ferdigstilt sin første fabrikk i
Kongsvinger, Norge (ArbaOne). Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på
70.000 tonn med ArbaCore pellets. Arbaflame har nylig signert en kjøpsavtale som
vil representere størstedelen av produksjonen (ved ArbaOne) over de neste fem år
som tilsvarer en backlog på opptil EUR 65m, gitt at visse forutsetninger er
gjeldende.

ArbaCore svarte pellets reduserer ikke bare karbonutslipp sammenlignet med kull,
men det har også store fordeler sammenlignet med hvite pellets og andre
tilgjengelige svarte pellets med tanke på produktegenskaper. Like viktig er det
at kullkraftverk kan bruke ArbaCore i eksisterende kraftverk med kun minimale
justeringer som gjør ArbaCore til det mest fordelaktige økonomiske valget for
kraftprodusenter. Til sammenligning kever - oppgraderingen som er nødvendig for
å bruke hvite pellets - betraktelig større investeringer sammenlignet med
ArbaCore.

I samme prosessen som brukes for å produsere ArbaCore pellets fra bioavfall, er
Arbaflame også i stand til å produsere høy-verdi biokjemikalier som har store
positive miljøpåvirkninger så vel som inntjeningsmuligheter. Dette
produktområdet arbeider under navnet ArbaRaf og inkluderer biokjemikalier som
furfural, metanol og aromatics. I tillegg så har selskapet et utviklingsprogram
for biprodukter slik som bioplast og fiskefor. Arbaflame har signert en MOU med
et Belgisk selskap for å ta hele volumet av furfural som vil bli produsert ved
den første fabrikken i Kongsvinger. Utviklingen av biokjemikalier vil fortsette
slik at man kan utnytte potensialet maksimalt og Arbaflame forventer at
biokjemikalier har muligheten til å representere 50% av inntekten over tid.

Arbaflame har posisjonert seg til å revolusjonere markedet for kull energi
produksjon ved å bytte kull med deres miljøvennlige ArbaCore pellets.
Markedspotensialet for ArbaCore er derfor enormt. Fra dagens
produksjonskapasitet på 70.000 tonn pr. år så forventer Arbaflame å øke sin
kapasitet med over ti ganger innen 2026 til over 850.000 tonn pr. år, som bare
representerer 0.2% av det totale kullforbruket i EU. I tillegg til å være
miljøvennlig så er ArbaCore som blir produsert ved ArbaOne veldig økonomisk
attraktivt for kraftverk i forhold til kull på grunn av den høye Co2 utslipp
kostnaden i selskapets hoved markeder.

Markedspotensialet for biokjemikalier er også ventet å være veldig stort og
Arbaflame beregner at markedet de fokuserer på er ca. USD 20 milliarder og
inkluderer biodrivstoff, aromatics og belegg. Denne markedsstørrelsen kunne øke
betydelig hvis utvikling av kjemikalier relatert til bioplast og fiskefor skulle
lykkes.

Arbaflame har akkurat konkludert en effektiv privat kapitalinnhenting som har
tiltrukket sterk interesse fra sentrale t norske investorer og har innhentet NOK
156 millioner i et konvertibelt lån til å finansiere arbeidskapital og
ekspandere selskapet. Det konvertible lånet har en rente på 3% pr. år og kan
konverteres til egenkapital basert på en egenkapital verdisetting på ca. NOK 500
millioner før den nye kapitalinnhentingen. Arbaflame har signert en LOI for
konstruksjonen av sin andre fabrikk i Sverige og Carbon Transition forventer at
Arbaflame vil foreta en børsnotering i Norge i forestående fremtid.

«Investeringen i Arbaflame reflekterer vår nye strategi til å bli et listet
investeringsselskap fokusert på selskaper som bidrar til energy transition og
Co2 reduksjon. Det gleder meg å melde at vår første investering er Arbaflame,
som er et veldig lovende selskap med bevist teknologi, betydelig backlog og som
fokuserer på et meget stort marked som har et desperat behov for utvikling. Vi
tror Arbaflame med deres sterke ledelse og styre, sammen med deres investorer,
vil være i stand til å fullt utnytte sitt potensiale og bli vinnere på en global
basis», sier Gisle Grønlie, styreformann i Carbon Transition ASA (Axxis Geo
Solutions ASA).

"Det er med glede at vi nå begynner den kommersielle fasen for vårt bioavfall
kullerstatning drivstoff som vil bidra til å signifikant redusere Co2 utslipp.
Vi har brukt betydelige ressurser på å utvikle vår
unike teknologi som har posisjonert Arbaflame med høye inngangsbarrierer og en
plattform for sterk
vekst i årene fremover. Når vi nå påbegynner den kommersielle oppstartsfasen ved
ArbaOne og vi utvikler flere nye prosjekter for å imøtekomme etterspørselen for
vårt drivstoff, så er vi begeistret for å ha Carbon Transition som en stor
investor i vårt selskap. Strategien til Carbon Transition passer perfekt med
våre ambisjoner for Arbaflame, og vi er glade for at vi er en del av Carbon
Transitions investeringer siden deres målsetning er å være en aktiv investor
innen "energy transition" området med et spesielt fokus på betydelige
reduksjoner av Co2 utslipp. Arbaflame tiltrakk seg også en eksklusiv gruppe av
høy-kvalitet investorer i den runden som Carbon Transition investerte i, som vil
arbeide med oss innen målsetningen om å akselerere utfasingen av kull" sier
Bjørn H. Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame.

* * *
I sammenheng med informasjonen ovenfor så vil Selskapet forberede og utgi et
tilleggsprospekt for Selskapets pågående reparasjonsemmisjon, som tidligere
annonsert. Tilleggsprospektet vil bli utgitt så snart som mulig etter at det har
blitt godkjent av Finanstilsynet.


Contacts
Gisle Grønlie, Chairman
gisle.gronlie@gmail.com
+47 917 51 194

Ronny Bøhn, CEO
Ronny.Bohn@axxisgeo.com
+47 905 58 517

Nils Haugestad, CFO
Nils.Haugestad@axxisgeo.com
+47 977 04 439


Om Carbon Transition ASA (i ferd med å bytte selskapsnavn fra Axxis Geo
Solutions ASA)
Carbon Transition ASA ("CT") er et børsnotert investeringsselskap med notering
på Oslo Børs (Euronext Expand Oslo) og handlet under ticker Axxis. CT har fokus
på å investere i selskaper og teknologier med rettet mot «energytransition»
området og som bidrar til betydelig reduksjon av karbonutslipp. CT kan også
investere bredere innen «energytransition» området. CT har en «legacy»
virksomhet innen OBN seismikk området som drives under navnet Axxis
GeoSolutions, som både har en node-teknologi kontraktsvirksomhet og et
multiklient bibliotek. Dette forretningsområdet er kategorisert som en
investering, og inntekter fra dette forretningsområdet vil kunne bli investert i
"energy transition" området. Mere informasjon finnes på www.axxisgeo.com.

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon etter
markedsmisbruksforordningen og er underlagt kravene til offentliggjøring etter
verdipapirhandellovens paragraf 5-12.