09:24:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2023-03-18 10:53:48
Det vises til børsmeldingen fra Black Sea Property AS ("Selskapet") fra 14. mars
2023 vedrørende en vellykket plassering av en betinget rettet emisjon for å
hente et bruttobeløp på NOK 8 168 000 (den "Rettede Emisjonen"), en planlagt
etterfølgende emisjon av nye aksjer i Selskapet for et bruttobeløp på opptil NOK
6 832 000 (den "Etterfølgende Emisjonen"), samt konvertering av et aksjonærlån
til nye aksjer i Selskapet ("Gjeldskonverteringen").

Kapitalforhøyelsene vedrørende den Rettede Emisjonen, den Etterfølgende
Emisjonen og Gjeldskonverteringen må vedtas av Selskapets generalforsamling.

Selskapets styre kaller herved inn til en ekstraordinær generalforsamling til
avholdelse 27. mars kl. 12.00, i lokalene til Advokatfirmaet CLP DA,
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt denne
børsmeldingen. Vedlagt er også en redegjørelse fra styret i forbindelse med
Gjeldskonverteringen, og en uttalelse fra revisor vedrørende styrets
redegjørelse.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Egil Melkevik, styreleder
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:
Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca.
950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier
indirekte 75% av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å
ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.