13:04:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-11-21 22:01:00
Black Sea Property AS ("Selskapet", og sammen med sine konsoliderte
datterselskaper, "Konsernet") har over en lengre periode arbeidet med å sikre en
langsiktig finansiering for videre utvikling av Sunrise Gardens Resort
("Resorten"). Arbeidet med å finne slik finansiering har vært utfordrende og har
vært påvirket av blant annet Covid-19 pandemien og krigen i Ukrainia.

Styret har undersøkt en rekke ulike finansieringskilder, både i form av
fremmedkapital og egenkapital, og har den siste tiden, sammen med vår bulgarske
partner Boyan Bonev, forhandlet med det bulgarske selskapet SI Finance Group
EOOD ("SI Finance") om en kredittfasilitet på totalt EUR 7,5 million
("Kredittfasiliteten"). Kredittfasiliteten vil tas opp av Selskapets heleide
datterselskap EPO Bulgaria EOOD ("EPO Bulgaria")

Forutsatt inngåelse av endelige avtaler vil Kredittfasiliteten kunne utbetales i
midten av desember 2022, og vil dermed kunne benyttes til å fullt ut innfri
Konsernets gjeld til Unicredit Bulbank med ca. EUR 6 millioner og til å
finansiere videre utvikling av Resorten med ca. EUR 1,5 million.

Kredittfasiliteten vil oppebære en rente på 1,5% per måned på det beløp som til
enhver tid er trukket. Som sikkerhet for Kredittfasiliteten vil eierne av SI
Finance få overdratt aksjene i EPO Aheloy OOD ("EPO Aheloy", utviklings- og
eierselskapet for Resorten) til seg for hele låneperioden.

På grunn av vilkårene i Kredittfasiliteten og disses betydning for Selskapet,
ønsker styret å forelegge inngåelse av låneavtalen for Kredittfasiliteten
("Låneavtalen") for generalforsamlingens godkjennelse, i forkant av inngåelse av
Låneavtalen samt tilhørende dokumentasjon og avtaler.

I lys av ovenstående kaller styret derfor inn til en ekstraordinær
generalforsamling til avholdelse 30. november 2022 kl. 11.00, i kontorene til
Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo. Innkallingen til nevnte
ekstraordinære generalforsamling er vedlagt denne børsmeldingen, og innkallingen
inneholder en nærmere oversikt over de sentrale vilkår for Kredittfasiliteten.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Egil Melkevik, styreleder
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca.
950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier
indirekte 75 % av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å
ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er underlagt meldeplikt i
henhold til EUs Markedsmisbruksforordning (MAR). Meldingen er publisert på vegne
av Black Sea Property AS av Egil Melkevik, styreleder, på den dato og tidspunkt
som angitt i meldingen.