14:59:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-05-12 12:00:07
Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property AS ("Selskapet", og
sammen med sine konsoliderte datterselskaper, "Konsernet"), herunder
børsmeldingen fra 28. januar 2022, vedrørende arbeidet for å få til en begrenset
åpning på Sunrise Gardens Resort ("Resorten") for sommersesongen 2022.

Den pågående krigen i Ukraina skaper utfordringer for Selskapet og Resorten,
både hva gjelder bygge kostnader og antatt markedssituasjon. Det må derfor
forventes at kostnadene med å ferdigstille Resorten vil bli noe høyere enn
forventet tidligere. Videre må det antas at den samlede turismen i Bulgaria vil
gå noe ned på grunn av den pågående krigen. På tross av disse utfordringene
arbeider Selskapet fortsatt etter planen om en delvis åpning av Resorten for
sommersesongen 2022, slik at man kan oppnå et tilstrekkelig antall overnattinger
for å tilfredsstille et vesentlig vilkår før utbetaling av ny lånefinansiering.
Selskapet forventer imidlertid at ferdigstillelse av Resorten vil bli noe
forsinket i forhold til tidligere kommunisert plan, og åpning av Resorten
estimeres nå til midten av juli 2022.

I lys av krigen i Ukraina og de konsekvenser denne har for turismen i Bulgaria
vurderer Selskapet og dets lokale partner, Boyan Bonev, ulike strategier knyttet
til oppstart av Resorten, herunder å legge til rette for å huse ukrainske
flyktninger på Resorten. Det er for tiden ca. 50 000 flyktninger i Resortens
nærområde, hvorav et betydelig antall er midlertidig bosatt i hoteller som vil
ønske å frigjøre kapasitet frem mot sommeren for å ta imot ordinære
feriegjester.

For å ferdigstille Resorten, samt ulike løpende kostnader og rentebetalinger,
vil Boyan Bonev bidra med finansiering opp til EUR 1 million. Det antas at dette
vil være tilstrekkelig frem til oppstart av Resorten, men Selskapet vil likevel
ha behov for noe ekstra kapital i forbindelse med drift både i Norge og i
Bulgaria i perioden etter oppstart av Resorten og styret vil vurdere ulike
finansieringskilder i så henseende.

Styreleder kan kontaktes for ytterligere informasjon:

Egil Melkevik
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca.
950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier
indirekte 75% av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å
ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.