13:52:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-08-22 08:00:00
Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property AS ("Selskapet", og
sammen med sine konsoliderte datterselskaper, "Konsernet"), herunder
børsmeldingen datert 26. juni 2022 vedrørende den planlagte åpningen av Sunrise
Gardens Resort ("Resorten").

Resorten åpnet den 3. juli 2022, og har siden vært i drift med et "family and
kids club"-konsept med mellom 400 - 600 gjester daglig siden åpningen. Antallet
besøkende per dag er ventet å gå nedover i tiden fremover, med avslutning av
sesongen i midten av september. Tilbakemeldingene fra besøkende har vært veldig
positive, og Selskapet er fornøyd med driften på Resorten så langt.

Konsernet vurderer også mulighetene for å bruke Resorten til å huse ukrainske
flyktninger på Resorten etter avslutningen av sesongen, dvs. fra slutten av
september. Dette ville muliggjort utnyttelse av Resorten også utenfor sesong.
Hvis Konsernet og Resorten velges for å huse flyktninger vil Konsernet motta et
fastsatt daglig beløp per flyktning fra de bulgarske myndighetene, og det er
forventet at Konsernet vil kunne drive slik aktivitet i en periode på ca. 5
måneder.

Slik også beskrevet i tidligere børsmeldinger er finansieringen av Selskapet og
Konsernet fortsatt en vesentlig risikofaktor. Konsernet har p.t. ca. EUR 6
million i banklån hos UniCredit BulBank, og i henhold til denne avtalen skal
Konsernet foreta en nedbetaling av hovedstolen på EUR 3 millioner i desember
2022, samt også betaling av påløpte renter. Selskapet og dets lokale partner,
Boyan Bonev, har avholdt flere møter med banken for å forsøke å forhandle frem
en løsning for forlengelse av løpetiden på lånet eller i alle fall utsette
avdragsbetalingen, men har ikke lykkes med dette.

Konsernet har tidligere mottatt et lånetilbud fra en annen bulgarsk bank for et
lån på ca. EUR 12 millioner. Lånetilbudet var underlagt ulike betingelser før
utbetaling av lånebeløpet, og disse betingelsene har ikke blitt oppfylt p.t.
Etter mottakelse av lånetilbudet har krigen i Ukraina også vesentlig påvirket
bankens vilje til å yte lån til virksomheter innenfor turistnæringen. Selskapet
anser det derfor urealistisk at det vil kunne benytte dette lånetilbudet.

Konsernet har også pådratt byggekostnader over de siste 6 måneder, som har blitt
dekket av Boyan Bonev. Kostnadene som har blitt dekket av Boyan Bonev over de
siste 6 måneder beløper seg til ca. EUR 2,5 million, og gitt eierskapssplitten
for Resorten på 75/ 25% mellom Konsernet og Boyan Bonev, må Selskapet bidra med
EUR 7,5 millioner for å utjevne eierbidragene. Hvis Selskapet klarer å hente EUR
7,5 millioner ville dette både utjevne eierbidragene, finansiere
avdragsbetalingen på EUR 3 millioner til UniCredit Bulbank samt finansiering
ferdigstillelse av Resorten for sommersesongen 2023.

Både Selskapet og Konsernet har således et vesentlig kapitalbehov og Selskapet
ser løpende på ulike alternativer for å hente kapital, herunder et potensielt
ettårig brolån. Selskapet forventer i løpet av relativt kort tid å hente et
mindre beløp i egenkapital eller lån for å finansiere drift i Norge for den
kommende seksmåneders-perioden.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Egil Melkevik, styreleder
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca.
950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier
indirekte 75 % av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å
ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.