02:19:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2023-02-09 15:22:33
Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property AS ("Selskapet", og
sammen med sine konsoliderte datterselskaper, "Konsernet").

Slik beskrevet i børsmelding fra 14. desember 2022 har det blitt inngått en
låneavtale for en lånefasilitet på EUR 7,5 millioner mellom Konsernselskapet EPO
Aheloy OOD ("EPO Aheloy, selskapet som utvikler og eier Sunrise Gardens Resort)
og Penchev Consult. Midler fra lånefasiliteten har kun nylig blitt utbetalt,
initielt for et beløp på EUR 4,5 millioner, grunnet forhandlinger med Konsernets
eksisterende långiver UniCredit vedrørende håndtering av utestående beløp under
lånet på EUR 6 millioner som EPO Aheloy skylder til UniCredit Bulbank.

EPO Aheloy er nå i prosess med ferdigstillelse av en avtale med UniCredit
Bulbank for håndtering av det gjenstående EUR 6 millioner-lånet, hvoretter EPO
Aheloy har foretatt en avdragsbetaling på EUR 1,5 million (med tillegg av
påløpte renter) til Unicredit Bulbank og gjenstående EUR 4,5 millioner (med
tillegg av påløpte renter) vil forfalle til betaling i juni 2023. EPO Aheloy
skulle opprinnelig ha foretatt en avdragsbetaling på EUR 3 millioner (med
tillegg av påløpte renter), med gjenstående EUR 3 millioner (med tillegg av
påløpte renter) for forfall med en halvdel i desember 2023 og en halvdel i
desember 2024.

Selv om denne endrede lånestrukturen innebærer en kortere låneperiode mener
Selskapets og dets lokale bulgarske partner, Boyan Bonev, at refinansieringen av
lånet fra UniCredit Bulbank kan oppnås innen juni 2023 på ordinære vilkår.

Lånefasiliteten fra Penchev Consult har således foreløpig blitt benyttet til