15:04:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-06-26 12:04:25
Black Sea Property AS ("Selskapet", og sammen med sine konsoliderte
datterselskaper, "Konsernet") er svært glade for å kunne annonsere at Sunrise
Gardens Resort ("Resorten") vil forestå en begrenset åpning for sommersesongen
2022 den 29. juni. Dette er en stor milepæl for Selskapet og Resorten.

Resorten vil initielt fungere som en barneklubb/ "kids camp" for ukrainske barn
i alderen 12 til 17, samt bulgarske barn som deltar på sportsleirer. Belegningen
på Resorten er forventet å nå et stabilt nivå på omtrent 400 - 500 gjester per
dag kort tid etter åpningen. Driften av Resorten for denne sesongen håndteres av
et eksternt, lokalt selskap, og dette ble ansett nødvendig for å sikre åpning
for sommersesongen 2022. Konsernet vil fremover vurdere egnede modeller for
drift av Resorten for senere sesonger. Det er ikke forventet noe vesentlig
inntjening for sommersesongen 2022.

Selv om Resorten vil rette seg mot mer konvensjonelle turistgrupper i senere
sesonger vil denne sesongen gi Konsernet verdifull erfaring i driften av
Resorten, og vil også være viktig i arbeidet for å oppnå mer langsiktig
finansiering av Resorten. Selskapet er også stolte over det sosiale aspektet ved
at ukrainske barn kan benytte Resorten.

Finansieringen som har vært nødvendig i år for å gjøre Resorten klar for drift
har blitt tilført av Selskapets lokale bulgarske partner, Boyan Bonev. Endelig
kostnad som har gått med til dette har oversteget tidligere estimater, men er
fremdeles usikker og kan stige opp til over EUR 2 millioner. Selskapet vil
fortsette sitt arbeide for å sikre mer langsiktig finansiering for Resorten,
herunder for ferdigstillelse av Bygg P, N og M på Resorten, som fortsatt, på
tross av åpningen av Resorten, må anses som en vesentlig risikofaktor for
Selskapet.

Vedlagt denne børsmeldingen er en presentasjon som vil bli gjennomgått på
Selskapet ordinære generalforsamling 27. juni 2022.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Egil Melkevik, styreleder
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca.
950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier
indirekte 75 % av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å
ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.