15:02:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-27 Årsstämma 2022
2022-06-23 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2022-05-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2021-05-28 Bokslutskommuniké 2020
2021-04-30 Extra Bolagsstämma 2021
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Extra Bolagsstämma 2020
2019-09-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-31 Split BSP 25:1
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-05-31 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning BSP 0.00 NOK
2018-09-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Black Sea Property är ett norskt fastighetsbolag vars projekt är koncentrerade till Bulgariens marknad. Projekten består av fritidshus runtom större storstadsområden, främst koncentrerade till diverse turistområden runtom landets kust, olika skidanläggningar samt områden i Bulgariens huvudstad Sofia. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2021-09-13 14:15:59
I den opprinnelige børsmeldingen var den nye aksjekapitalen og nytt antall
aksjer feil angitt. Vennligst se oppdatert børsmelding nedenfor.

* * *

Det vises til børsmelding fra Black Sea Property AS ("Selskapet") av 30. juni
2021 og generalforsamlingens beslutning av samme dato om å vedta en fusjonsplan
mellom Selskapet og Bulgaria Eiendom Invest AS ("Fusjonen"), samt
kapitalforhøyelser knyttet til (i) utstedelse av 6 903 277 vederlagsaksjer som
skal leveres til aksjonærene i Bulgaria Eiendom Invest AS ved gjennomføring av
Fusjonen, og (ii) en etterfølgende reparasjonsemisjon (den "Etterfølgende
Emisjonen").

Selskapet er glade for å informere om at Fusjonen med Bulgaria Eiendom Invest AS
har nå blitt gjennomført, med den effekt at Bulgaria Eiendom Invest AS har blitt
fusjonert med Selskapet. Videre har aksjekapitalen blitt øket i forbindelse med
Fusjonen med NOK 1 725 819,25 gjennom utstedelse av 6 903 277 nye aksjer, hver
med pålydende verdi på NOK 0,25, utstedt til en tegningskurs til NOK 3,00.

Som offentliggjort 19. juli 2021, hadde Selskapet ved utløpet av
tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen mottatt tegninger for NOK 1,455,489
ved tegning av 485,163 nye aksjer, hver til en tegningskurs på NOK 3,00, som
innebærer en økning av aksjekapitalen på NOK 121 290,75.

Kapitalforhøyelsene i forbindelse med Fusjonen og den Etterfølgende Emisjonen
har nå blitt registrert i Foretaksregisteret, og Selskapets aksjekapital er nå
NOK 9 722 658 fordelt på 38 890 632 aksjer, hver pålydende 0.25 NOK.

Styrets leder kan kontaktes for ytterligere informasjon:

Egil Melkevik
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: em@em-solutions.no

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et
eiendomsprosjekt på Svartehavskysten, kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens
Resort er foreløpig et delvis fullført prosjekt, men vil ved ferdigstillelse
omfatte ca. 950 leiligheter, samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea
Property AS eier indirekte 75 % av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide
for å ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi
gjennom salg av boenheter og hotelldrift.