02:56:04 Europe / Stockholm

DNB

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorFinans
IndustriStorbank
DNB bedriver bankverksamhet på den norska marknaden. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inkluderat rådgivning inom lån, pension, försäkring samt övrig traditionell kapitalförvaltning. Kunderna återfinns främst bland företagskunder inom varierande sektorer, där DNB erbjuder olika finansieringslösningar. Banken har huvudkontor i Oslo.

Kalender

2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2020
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Ordinarie utdelning DNB 8.25 NOK
2019-04-30 Årsstämma 2018
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Ordinarie utdelning DNB 7.10 NOK
2018-04-24 Årsstämma 2017
2018-02-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-12 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning DNB 5.70 NOK
2017-04-25 Årsstämma 2016
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Ordinarie utdelning DNB 4.50 NOK
2016-04-26 Årsstämma 2015
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Ordinarie utdelning DNB 3.80 NOK
2015-04-23 Årsstämma 2014
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-10 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning DNB 2.70 NOK
2014-04-24 Årsstämma 2013
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-02 Ordinarie utdelning DNB 2.10 NOK
2013-04-30 Årsstämma 2012
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-06 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Ordinarie utdelning DNB 2.00 NOK
2012-04-25 Årsstämma 2011
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-29 Ordinarie utdelning DNB 4.00 NOK
2011-04-28 Årsstämma 2010
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-28 Ordinarie utdelning DNB 1.75 NOK
2010-04-27 Årsstämma 2009
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-22 Ordinarie utdelning DNB 0.00 NOK
2008-05-02 Ordinarie utdelning DNB 4.50 NOK
2007-04-25 Ordinarie utdelning DNB 4.00 NOK
2006-04-26 Ordinarie utdelning DNB 3.50 NOK
2005-04-22 Ordinarie utdelning DNB 2.55 NOK
2004-04-30 Ordinarie utdelning DNB 2.20 NOK
2003-04-25 Ordinarie utdelning DNB 2.40 NOK
2002-04-26 Ordinarie utdelning DNB 2.40 NOK
2001-04-27 Ordinarie utdelning DNB 2.25 NOK
2000-04-28 Ordinarie utdelning DNB 1.75 NOK
1999-04-30 Ordinarie utdelning DNB 1.35 NOK
1998-04-22 Ordinarie utdelning DNB 1.75 NOK
2019-12-02 17:02:35
Den 2. desember kjøpte DNB ASA 426.000 egne aksjer til en snittkurs på 153,6266
kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 6.188.000 egne aksjer. 

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av
20. november 2019. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 15,8 millioner
aksjer, hvorav opp til ca. 10,4 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det
åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal
basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære
generalforsamling i 2020, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret
etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmeldinger av 24. oktober og 20. november 2019 (tilgjengelig på
www.newsweb.no).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.