08:25:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-04-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-09-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning EXTX 0.00 NOK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-04-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning EXTX 0.00 NOK
2021-04-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-27 Split EXTX 1:250
2020-07-24 Extra Bolagsstämma 2020

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
EXACT Therapeutics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis tekniska plattformar för läkemedelstestning. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tillhörande kringtjänster och mervärdesprodukter. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Phoenix Solutions och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
2021-11-25 21:25:53
Til aksjonærene i EXACT Therapeutics AS
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling i EXACT Therapeutics AS, org. nr. 998 317 487
("Selskapet") avholdes via videokonferanse den 3. desember 2021 kl.16:00.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den hun utpeker.
Styret foreslår følgende dagsorden:
1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING
OG DAGSORDEN
2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
3 VALG AV STYREMEDLEM OG HONORAR
Hans Henrik Klouman har gitt beskjed til Selskapet at han ønsker å fratre sitt
styreverv pga andre styreforpliktelser
På denne bakgrunn har nominasjonskomiteen foreslått at Anders Wold velges som
nytt styremedlem, til å erstatte Hans Henrik Klouman. Forslaget er vedlagt som
Vedlegg 3.
Det foreslås også at Anders Wold skal motta en årlig kompensasjon på NOK
180.000, i tillegg til et årlig honorar på NOK 20.000 som medlem av
revisjonsutvalget. Honoraret utbetales pro rata for perioden mellom desember
2021 og juni 2022, enten som kontantbeløp, som opsjoner til aksjer eller som en
kombinasjon (50/50) mellom kontanter og opsjoner til aksjer, som foreslått av
nominasjonskomiteen og utstedt av styret iht gjeldende fullmakt til enhver tid.
Dersom nominasjonskomiteen innstilling vedtas vil styret bestå av følgende
styremedlemmer:
o Masha Strømme (Styrets leder)
o William Castell (nesleder)
o Jean Claude Provost
o Anders Wold
o Jean Michel Cossery
o Aitana Peire
o Ann-Tove Kongsnes
***
EXACT Therapeutics AS har en aksjekapital på NOK 119.968,66 fordelt på
29.992.165 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,004. Hver aksje har én stemme
på generalforsamlingen.
Deltakelse:
For å legge til rette for størst mulig deltakelse og på grunn av Covid-19
utbruddet, avholdes generalforsamlingen via videokonferanse. Styret anser dette
som forsvarlig. Det forutsettes at alle som deltar kan vise frem gyldig ID og
dokumentasjon på representasjonsrett, dersom aksjonæren er et selskap.
For å motta invitasjon til videokonferansen, må alle aksjonærer som ønsker å
delta melde seg på innen 2 desember 2021 kl. 11.00, ved å benytte
påmeldingsskjema vedlagt her som Vedlegg 1.
Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av
fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 2. Utfylte
fullmaktsskjemaer må sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post
genf@dnb.no innen 2 desember 2021 kl. 11:00.
***
Aksjonærer som deltar på den ekstraordinære generalforsamling har følgende
rettigheter:
1. Rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt:
(i) For registrering av fullmakten skal fullmaktsskjemaet utfylles og oversendes
til adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet
(ii) Dersom personlig deltakelse er registrert innen fristen for påmelding den
2. desember 2021 kl 11.00 (CET), er det likevel mulig å være representert ved
fullmakt, dersom fullmaktsinnehaveren fremsetter et gyldig og utfylt
fullmaktskjema ved registrering på den ekstraordinære generalforsamlingen
(iii) Dersom en fullmakt er registrert innen fristen for påmelding, er det
fortsatt mulig å møte personlig og tilbakekalle fullmakten ved registrering på
den ekstraordinære generalforsamlingen
(iv) En fullmakt kan inkludere stemmeinstrukser for alle eller noen av sakene på
dagsordenen - vennligst benytt stemmeskjemaet
Fullmakter til møteleder er registrert som stemmeinstruks til fordel for forslag
gitt av styret, samt for valg av og vederlag til medlemmer i styret, med mindre
annet er angitt i stemmeskjemaet.
2. Retten til å delta personlig på den ekstraordinære generalforsamlingen. For
registrering skal det aktuelle påmeldingsskjemaet fylles ut og oversendes
Selskapet på den adressen som er angitt på påmeldingsskjemaet
3. Retten til å ta med én rådgiver og gi ham eller henne rett til å tale på den
ekstraordinære generalforsamlingen
4. Rett til å be om informasjon fra styrets leder, styremedlemmer og adm.
direktør, i henhold til aksjeloven § 5-15
5. Retten til å fremme alternative forslag i de saker som skal vedtas på den
ekstraordinære generalforsamling.