01:10:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.
2022-09-26 16:44:48
For gruppens hovedsatsning, en Scrypt ASIC, nærmer vi oss en fase der
ASIC-designerne starter såkalt tørrkjøring av ASIC-designet. Dette innebærer at
designet, i potensielt flere omganger, blir oversendt produksjonspartneren for
ekstern gjennomgang av designregler («Design Rule Checking»).

Vi vil oppdatere markedet når denne fasen er igangsatt, og dersom endelig aksept
foreligger i forkant av MPW-deltakelse medio november. Vi vil ikke oppdatere
markedet for hver iterasjon.

I denne forbindelse har selskapet varslet at det vil delvis permittere enkelte
ledende ansatte som følge av reduserte arbeidsoppgaver frem mot forventet retur
av MPW-ASICs. Selskapet forventer i skrivende stund at dette vil skje første
halvår 2023.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.