00:21:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.
2022-09-22 12:27:41
Med referanse til børsmelding den 24.06.2022.

Søknad om tillatelse til å bygge datasenter som del av en 16 mål
eiendomsutvikling i Øksnes er nå sendt inn til kommune for behandling. Planen er
å bygge et datasenter på en 3 mål stor tomt og først starte drift på inntil 5
MW, med mulighet for videre oppskalering i fremtiden. Harmonychain har som
tidligere meldt rett til leie av datasentertomten med kjøpsopsjon dersom det
kommer et positivt svar i vårt heleide datterselskap Arctic Core AS. Planene for
senteret er å gjøre bruk av 2-fase nedsenkbar kjøling og det sonderes muligheter
for forskjellig bruksmuligheter for restvarmen i regionen.