01:28:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.
2023-01-26 14:40:14
I styremøte den 24. januar 2023 behandlet styret i Harmonychain AS spørsmål om
hvorvidt det skulle bevilges opptil 16 millioner kroner for dekning av
forpliktelser til Harmonychain AS' heleide datterselskap Lokotech AS for
utviklingsarbeid før MPW er ferdig testet. 2 av 9 tilstedeværende
styremedlemmer stemte for forslaget, 7 av 9 tilstedeværende styremedlemmer
stemte mot forslaget, fordi de synes det mest ansvarlige er å avvente videre
investeringsbeslutninger til selskapet får resultetet fra MPW testingen.

Styrets flertall vurderte at det er bedre risk - reward for selskapets
aksjonærer at investeringsbeslutningen om å bruke 16 millioner kroner utsettes
til det er gjennomført en godkjent test av prototypen. Mindretallet ønsket ikke
å vente på godkjent test av prototypen.

Selskapet har i skrivende stund ca 53,5 millioner kroner i frie og ubundne
midler. Det estimeres et investeringsbehov på 60-80 millioner kroner før
masseproduksjon kan påstartes.

Styret i Harmonychain AS har i henhold til Aksjeloven § 5-6, andre ledd, mottatt
et krav om at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling med følgende
agenda