16:53:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
HAV Group är verksamma inom energi- och tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av energilösningar till sjöfartsindustrin. Produktportföljen är bred och inkluderar bland annat system för vätgasenergi samt för hantering av ballast. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Skandinavien. HAV-koncernen grundades 2021.

Kalender

2022-03-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning HAV 0.00 NOK
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-30 Bokslutskommuniké 2020
2021-11-26 08:00:00
Styret i HAV Group ASA ("HAV" eller "Selskapet") har besluttet å initiere et
tilbakekjøp av opptil 3.500.000 egne aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet kan
gjennomføres i perioden fra denne kunngjøringen og inntil 1.mai 2022.

Styrets vurdering er at det vil være i Selskapets interesse å inneha en
beholdning av egne aksjer, hvor formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å kjøpe
aksjer som kan benyttes som oppgjør ved eventuelle strategiske oppkjøp innenfor
de sektorer hvor Selskapet opererer.

Tilbakekjøpene vil gjøres i henhold til fullmakten gitt til styret av Selskapets
ordinære generalforsamling avholdt 27. mai 2021. I henhold til fullmakten, kan
styret erverve opp til 3.500.000 av Selskapets egne aksjer for minimum NOK 1 og
maksimum NOK 50 per aksje. Fullmakten har ikke tidligere blitt benyttet, og den
er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30.
juni 2022.

Selskapet har engasjert Fearnley Securities AS til å gjennomføre tilbakekjøpet.
Tilbakekjøpsprogrammet kan når som helst avbrytes, og Selskapet kan beslutte å
avslutte tilbakekjøpsprogrammet før terskelen angitt ovenfor er nådd.

HAV eier ingen egne aksjer i Selskapet per datoen for denne kunngjøringen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gunnar Larsen, CEO
Tel: +47 90 10 56 94
Email: gunnar.larsen@havgroup.no

Denne informasjonen er underlagt krav til offentliggjøring i henhold til
verdipapirhandelloven § 5-12.