17:05:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
Høland og Setskog Sparebank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Ordinarie utdelning HSPG 0.00 NOK
2021-03-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 8.00 NOK
2020-02-27 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 7.50 NOK
2019-02-27 Årsstämma 2019
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2018-02-27 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2016-02-26 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2015-02-25 Ordinarie utdelning HSPG 10.50 NOK
2014-02-28 Ordinarie utdelning
2013-02-27 Ordinarie utdelning
2012-02-29 Ordinarie utdelning
2011-02-25 Ordinarie utdelning
2010-02-26 Ordinarie utdelning
2009-02-27 Ordinarie utdelning
2008-02-29 Ordinarie utdelning
2007-02-23 Ordinarie utdelning
2006-03-03 Ordinarie utdelning
2005-02-18 Ordinarie utdelning
2004-02-26 Ordinarie utdelning
2003-02-28 Ordinarie utdelning
2002-03-01 Ordinarie utdelning
2001-03-02 Ordinarie utdelning
2000-02-25 Ordinarie utdelning
2021-11-16 14:00:00
Høland og Setskog Sparebank har engasjert Swedbank AB (publ.) som tilrettelegger
for mulig utstedelse av et nytt tidsbegrenset ansvarlig lån på NOK 50 millioner
og et nytt fondsobligasjonslån på NOK 25 millioner, avhengig av markedsforhold.

Nytt ansvarlig lån vil ha 10 års løpetid, og nytt fondsobligasjonslån vil være
evigvarende. Begge utstedelsene vil ha flytende rente og første mulige
innløsningsrett for utsteder 5 år etter emisjonsdato, forutsatt Finanstilsynets
godkjennelse eller i henhold til lovverk for slik innfrielse.

I forbindelse med den mulige utstedelsen, vil banken vurdere tilbakekjøp, helt
eller delvis, av det utestående ansvarlige lånet med ISIN NO0010786668 (HSPG22
PRO) og av fondsobligasjonslånet med ISIN NO0010787609 (HSPG23 PRO).

De eventuelle utstedelsene og tilbakekjøpene er godkjent av bankens
forstanderskap den 4. mars 2021 og av styret i banken.

Bjørkelangen, 16. november 2021

Kontaktperson i Høland og Setskog Sparebank:
Adm. Banksjef, John Sigurd Bjørknes, tlf. 924 92 546