15:52:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
Høland og Setskog Sparebank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Ordinarie utdelning HSPG 0.00 NOK
2021-03-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 8.00 NOK
2020-02-27 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 7.50 NOK
2019-02-27 Årsstämma 2019
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2018-02-27 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-02-28 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2016-02-26 Ordinarie utdelning HSPG 5.00 NOK
2015-02-25 Ordinarie utdelning HSPG 10.50 NOK
2014-02-28 Ordinarie utdelning
2013-02-27 Ordinarie utdelning
2012-02-29 Ordinarie utdelning
2011-02-25 Ordinarie utdelning
2010-02-26 Ordinarie utdelning
2009-02-27 Ordinarie utdelning
2008-02-29 Ordinarie utdelning
2007-02-23 Ordinarie utdelning
2006-03-03 Ordinarie utdelning
2005-02-18 Ordinarie utdelning
2004-02-26 Ordinarie utdelning
2003-02-28 Ordinarie utdelning
2002-03-01 Ordinarie utdelning
2001-03-02 Ordinarie utdelning
2000-02-25 Ordinarie utdelning
2021-11-24 09:51:26
Andeler i obligasjonslånet er nedkvittert etter tilbakekjøp, som nærmere
beskrevet i børsmelding den 17.11.2021.

Utsteder: Høland og Setskog Sparebank
ISIN for obligasjonslånet: NO0010786668
Dato for innfrielse: 24.11.21
Beløp som innfris: 30,6 MNOK
Utestående beløp etter innfrielse: 19,4 MNOK
Innløsningskurs: 100,00%

Kontaktperson i Høland og Setskog Sparebank: Adm. Banksjef, John Sigurd
Bjørknes, tlf. 924 92 546

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.