09:51:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Horisont Energi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en producent samt vidare distributör av diverse råvaror. Störst andel av utbudet består av ammoniak och vätgas som vidare används inom diverse industriella processer. Produktionen drivs via egna anläggningar, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sandnes.

Kalender

2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning HRGI 0.00 NOK
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 07:00:00
SANDNES - 25. august 2021 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) offentliggjør i dag
resultatene for første halvår. Horisont Energi er i en prosjektutviklingsfase og
hadde derfor ingen inntekter i første halvår 2021. Resultat etter skatt var
minus 16,4 millioner kroner.

- I løpet av første halvår av 2021 har vi innfridd våre løfter og posisjonert
Horisont Energi som et europeisk selskap for ren ammoniakk og karbonlagring, og
mer spesifikt posisjonert Barents Blue-prosjektet som et sentralt
hydrogenprosjekt, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør
i Horisont Energi.

Selskapet har en solid finansiell posisjon med totalt 117 millioner kroner i
kontanter og forventer å ha tilstrekkelige ressurser til å bringe Barents
Blue-prosjektet frem til investeringsbeslutning innen utgangen av 2022, basert
på nåværende planer.

Høydepunkter i første halvår 2021:
o Ble notert på Euronext Growth Oslo i januar
o Inngikk samarbeidsavtale med Equinor 19. mai for offshorelagringsprosjektet
Polaris
o Utviklet et nytt systemdesign for det første europeiske blå ammoniakkanlegget
i verdensklasse sammen med Haldor Topsoe
o Inngikk EPC Onshore Concept Studies med Saipem og Technip Energies
o Inngikk ulike avtaler med bransjeledende selskaper som Baker Hughes, Knutsen
Group og TGS
o Valgte Markoppneset i Hammerfest kommune som foretrukket beliggenhet for
Barents Blue-anlegget. Dette vil bli bekreftet ved beslutningspunkt 2
(konseptvalg, forventet februar 2022)
o Initierte pre-FEED-studier for Barents Blue med en Enova-bevilgning på 10
millioner kroner for å bidra til utviklingen av det innovative og rene
ammoniakksystemet
o Modnet vår karbonfjerningsvirksomhet, noe som vil bidra til EUs strategi for
karbonfjerning. Vi har inngått flere partnerskap på dette feltet, og dessuten
utviklet et lovforslag for bærekraftig karbonfangst og -lagring
o Inngikk intensjonsavtaler med store europeiske selskaper for kommersiell
karbonlagring

Høydepunkter etter slutten av perioden:
o Inngikk avtale med Port of Rotterdam om å etablere en korridor for transport
av blå ammoniakk fra Norge
o Inngikk avtale med St1 Nordic Oy om felles utvikling av et grønt
ammoniakkprosjekt i Finnmark

Markedsutsikter
EUs Green Deal-mål om 55% reduksjon innen 2030 og karbonnøytralitet innen 2050
har etablert rammene for de kommende års regelverk og aktiviteter, samt for
fremtidig etterspørsel etter karbonnøytrale produkter og
karbonlagringsløsninger:

o Skipsfrakt er foreslått å bli en del av EUs kvotesystem for
utslippshandelssystem (ETS), noe som ytterligere vil stimulere overgangen til
rent marint drivstoff.
o Gjennom CO2-grensetilpasningsmekanismen (CBAM), som ble offentliggjort i juli,
er det foreslått at grå ammoniakk importert til EU skal bli belastet ved grensen
på like vilkår som EUs nåværende grå ammoniakkproduksjon, som allerede er en del
av EUs utslippshandelssystem. Med ETS-kvotekostnad over 50 EUR/tonn CO2, er
dette et betydelig bidrag til å gjøre rent drivstoff lønnsomt, for eksempel
karbonnøytral eller ren ammoniakk fra Barents Blue-prosjektet.
o CO2-utslippene i EU utgjorde mer enn 3000 millioner tonn i 2019. Den nåværende
kjente planlagte lagringskapasiteten er mindre enn 10 millioner tonn i 2025 og
rundt 20 millioner tonn i 2030. I det perspektivet vil etterspørselen etter
karbonlagring fra industrivirksomheter og kraftverk i EU langt overstige kjent
planlagt lagringskapasitet, og gi stort rom for CO2-lagringsselskaper som
leverer fleksible og kostnadseffektive løsninger til europeisk industri og
kraftsektor.

Rapporten og presentasjonen for første halvår 2021 er vedlagt.

Horisont Energi vil presentere sine resultater for halvåret 2021 i dag kl.
08.30. Investorpresentasjonen blir direktesendt og ledet av administrerende
direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen og finansdirektør Dan Jarle Flølo.
Presentasjonen vil bli holdt på engelsk, og spørsmål kan sendes under
arrangementet. Streamingarrangementet er tilgjengelig gjennom:
https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210825_6/

Mer informasjon:

Horisont Energi
Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr
ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til
kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og
lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en
lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.
https://www.horisontenergi.no/

Om Barents Blue
Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala.
Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent
ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark. Barents Blue vil ha en
produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift.
Under produksjonsprosessen vil karbon fanges opp og transporteres med skip til
Polaris-reservoaret for lagring, med en estimert kapasitet på over 100 millioner
tonn under havbunnen utenfor Finnmark, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige
klimagassutslipp. Prosjektet går nå inn i konseptfasen, og det forventes en
investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet mot slutten av
2022.