10:10:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Horisont Energi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en producent samt vidare distributör av diverse råvaror. Störst andel av utbudet består av ammoniak och vätgas som vidare används inom diverse industriella processer. Produktionen drivs via egna anläggningar, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sandnes.

Kalender

2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning HRGI 0.00 NOK
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-09 07:17:58
SANDNES - 9. september 2021 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI), Equinor og Vår
Energi har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av Barents Blue, Europas
første store produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

- Denne avtalen innebærer at vi nå går videre med i Barents Blue-prosjektet med
to industrielle partnere med en sterk lokal tilstedeværelse. De har et
langsiktig perspektiv og omfattende erfaring med store og komplekse tekniske
prosjekter. Dette er et stort skritt fremover for Barents Blue, sier Bjørgulf
Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Equinor og Vår Energi er de to største olje- og gassprodusentene i
Barentshavsregionen, som er tiltenkt å være blant naturgassleverandørene til
ammoniakkanlegget Barents Blue.

Barents Blue-prosjektet er basert på bruk av naturgass for å produsere
ammoniakk, som er en viktig industrigass og anvendes globalt innen gjødsel- og
kjemikaliesektoren og dessuten er en meget effektiv bærer for hydrogen, noe som
gjør dette til et av de mest lovende drivstoffene for å avkarbonisere deler av
maritim sektor. Under produksjonsprosessen i Barents Blue ammoniakkanlegget vil
mer enn 99 prosent av CO2 i prosessgassen bli fanget opp og permanent lagret i
Polaris-reservoaret under havbunnen utenfor Finnmark. Polaris-reservoaret kan ha
en lagringskapasitet på over 100 millioner tonn, noe som tilsvarer to ganger
Norges årlige klimagassutslipp.

- Barents Blue-ammoniakkfabrikken er planlagt å bestå av tre prosess-tog som kan
utvikles samtidig eller etter hverandre, inkludert all nødvendig teknologi for å
produsere blå ammoniakk. Hvert tog er beregnet å omfatte et anlegg som
produserer omtrent 1 million tonn ren ammoniakk per år, som potensielt betyr
permanent lagring av 2 millioner tonn CO2 årlig, noe som gjør Barents Blue til
et av Norges største miljøprosjekter, sier Eidesen.

Om Barents Blue
Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala.
Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent
ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark. Barents Blue vil ha en
produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift.
Under produksjonsprosessen vil karbon bli fanget og permanent lagret i
Polaris-reservoaret.

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr
ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til
kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og
lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en
lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.
https://www.horisontenergi.no/

Om Equinor
Equinor er et internasjonalt energiselskap med aktivitet i rundt 30 land. Basert
på mer enn 45 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel og en
voksende portefølje av fornybar kraftproduksjon og lavkarbonprosjekter, skaper
Equinor verdi gjennom sikre og effektive operasjoner, innovative løsninger og
teknologi. Equinor har hovedkontor i Stavanger med rundt 20.000 ansatte over
hele verden, og selskapet er notert i New York og Oslo.

Om Vår Energi
Vår Energi er den største uavhengige operatøren på norsk sokkel. Basert på mer
enn 50 års aktiv deltakelse i Norge, ble selskapet etablert i 2018 gjennom
sammenslåing av flere eldre selskaper. Vår Energi retter seg mot verdiskaping
gjennom vekst i kjerneområder, samtidig som de ambisiøst reduserer sine
klimautslipp og sikrer trygg drift. Vår Energi eies i fellesskap av Eni S.p.A og
HitecVision, og har hovedkontor i Sandnes med kontorer i Hammerfest og Oslo.

Mer informasjon:

Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no