08:58:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Horisont Energi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en producent samt vidare distributör av diverse råvaror. Störst andel av utbudet består av ammoniak och vätgas som vidare används inom diverse industriella processer. Produktionen drivs via egna anläggningar, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sandnes.

Kalender

2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning HRGI 0.00 NOK
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-08 07:00:00
SANDNES - 8. oktober 2021 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) og Koole Terminals
BV (Koole Terminals), et ledende uavhengig selskap for lagring av flytende bulk,
offentliggjør i dag en intensjonsavtale om å samarbeide for å utvikle et
terminal- og lagringsanlegg i Rotterdam havn.

I henhold til avtalen vil Horisont Energi og Koole Terminals utforske
etableringen av et strategisk samarbeid om lagring av ammoniakk produsert og
transportert fra Norge til Rotterdam. Avtalen vil også omfatte tekniske og
kommersielle konseptmodeller for lagring av ammoniakkprodukter,
tjenesteløsninger og teknologier for videre distribusjon for å dekke forventet
etterspørsel i Nordvest-Europa. Koole Terminals har en lagringskapasitet på over
4,1 millioner kubikkmeter og er integrert med flere transportmetoder (det vil si
skip, veitransport, jernbane og rørledninger) med direkte
rørledningstilkoblinger til viktige kunder.

- Jeg er svært fornøyd med å kunne annonsere denne avtalen. I og med at Horisont
Energi og våre partnere jobber for å utvikle Europas første rene
ammoniakkprosjekt i verdensklasse, er det helt avgjørende å etablere samarbeid
med viktige partnere i regionen innen lagring, håndtering og transport for å
sikre at vår ammoniakk kan nå alle potensielle kunder, sier Bjørgulf
Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Horisont Energi offentliggjorde nylig en samarbeidsavtale med Equinor og Vår
Energi, de to største offshore olje- og gassprodusentene i Barentshavsregionen,
om felles utvikling av Barents Blue-prosjektet, Europas første store
produksjonsanlegg for blå ammoniakk. Barents Blue-prosjektet er basert på bruk
av naturgass, rent vann og fornybar energi for å produsere ren ammoniakk, en
svært viktig industrigass som brukes globalt i gjødsel og kjemisk sektor og som
dessuten er en meget effektiv hydrogentransportør, noe som gjør dette til et av
de mest lovende drivstoffene for å avkarbonisere deler av maritim sektor.

Under produksjonsprosessen ved Barents Blue ammoniakkanlegget, vil mer enn 99
prosent av CO2 fanges opp og lagres permanent i Polaris-reservoaret under
havbunnen utenfor Finnmark. Koole Terminals vil spille en viktig rolle i å
tilrettelegge for og støtte distribusjon av ammoniakk fra Barents Blue-anlegget
i Hammerfest.

- Vi er svært motiverte for å samarbeide med Horisont Energi om å realisere
deres europeiske distribusjonsnav for blå ammoniakk. Vi mener ammoniakk vil være
en viktig fremtidig flytende energibærer, og derfor passer dette prosjektet godt
inn i Kooles bærekraftige energistrategi, sier John Kraakman, administrerende
direktør i Koole Terminals.

Mer informasjon:

Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr
ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til
kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og
lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en
lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.
https://www.horisontenergi.no/

Om Koole Terminals
Koole Terminals er et ledende og uavhengig lagrings-, prosesserings- og
logistikkselskap som legger til rette for selskapers vekst gjennom integrerte og
innovative tjenestetilbud for produkter med store volumer og driver det grønne
skiftet fremover for en bærekraftig fremtid ved å støtte deres kunder i
verdensklasse. Med 11 strategisk plasserte terminaler i Europa og et totalt
volum på 4.100.000 kubikkmeter, dekker Koole et mangfold av kundebehov, fra å
transportere, kombinere og prosessere et bredt spekter av produkter, til å sikre
et lavt karbonavtrykk gjennom fokusert energieffektivitet. Kooles løsninger
tilbys alltid på en trygg, pålitelig og bærekraftig måte.

Om Barents Blue
Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala.
Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent
ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark. Barents Blue vil ha en
produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift.
Under produksjonsprosessen vil karbon fanges opp og transporteres med skip til
Polaris-reservoaret for lagring, med en estimert kapasitet på over 100 millioner
tonn under havbunnen utenfor Finnmark, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige
klimagassutslipp.