08:26:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Horisont Energi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en producent samt vidare distributör av diverse råvaror. Störst andel av utbudet består av ammoniak och vätgas som vidare används inom diverse industriella processer. Produktionen drivs via egna anläggningar, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sandnes.

Kalender

2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning HRGI 0.00 NOK
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-03 08:00:00
SANDNES - 03. juni 2021 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) tar et viktig skritt
i Barents Blue prosjektet når selskapet nå har valgt Markoppneset i Hammerfest
kommune som foretrukket tomt for selskapets planlagte anlegg for produksjon av
ammoniakk med karbonfangst.

Denne foretrukne tomten vil ligge til grunn for konseptstudiene som skal gjøres
frem til slutten av året når hele anlegget nå skal prosjekteres. Etter
gjennomførte studier vil tomtevalget endelig bekreftes.

Tre tomter i Hammerfest og Nordkapp kommune har vært evaluert siden januar i år
gjennom en stor studieaktivitet sammen med Multiconsult, etter at en hel rekke
alternative plasseringer ble vurdert i en tidligere fase. De andre tomtene som
har vært studert sammen med Multiconsult er Rypklubbeidet i Hammerfest kommune
og Veidneset i Nordkapp kommune. Alle de tre tomtene er regulert for industriell
virksomhet og har hver sine kvaliteter.

- Jeg er glad for at prosjektet fortsetter å holde oppe tempoet og rykker frem i
henhold til plan, og jeg vil få takke for et veldig godt samarbeid med begge de
aktuelle kommunene og for mye lokal og regional støtte til prosjektet. I
fortsettelsen vil vi legge stor vekt på god dialog med lokalmiljøet, sier
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

For konseptfasen og frem mot slutten av året vil Horisont Energi ha med seg en
av de andre identifiserte tomtene som en alternativ løsning. Dersom det oppdages
uløselige utfordringer med den foretrukne tomten i løpet av konseptstudiene vil
Horisont Energi da kunne endre anleggets plassering. Det er ennå ikke avklart
hvilken av de andre alternative tomtene som blir med videre. Årsaken er at det
enda gjenstår enkelte avklaringer som er viktige for dette valget.

- Uansett hvilken tomt som velges ligger det an til at Finnmark og Troms fylke
får et nytt industrianlegg for fremtiden, sier Eidesen.

I arbeidet med valget av tomt har det også vært lagt vekt på muligheten for
utvidelse med flere byggetrinn og dermed gjennomføring av flere «Barents Blue
prosjekter». Horisont Energi ser for seg to ytterligere byggetrinn på tomten med
dertil hørende økning i produksjon.

Klimavennlig ammoniakk
Planen er å bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt
«blå» ammoniakk fra naturgass, som innebærer at CO2 fanges under
produksjonsprosessen og lagres. Lagringen vil foregå ved at all CO2 fraktes til
og injiseres i et stort geologisk reservoar under havbunnen utenfor kysten av
Finnmark.

Det planlagte anlegget vil kunne tilby en klimavennlig anvendelse for en
betydelig del av naturgassen fra Barentshavet.

Ammoniakk har en rekke industrielle bruksområder, blant annet i
gjødselproduksjon, og er i dag verdens andre største industrigass, med en
etablert infrastruktur for skipsfrakt av produktet over hele kloden. I fremtiden
ventes det at ammoniakk også vil bli brukt som klimanøytralt drivstoff særlig
innenfor maritim næring og til klimanøytral kraftproduksjon.

- Vi er overbevist om at dette blir et anlegg for fremtiden. Det vil ha et svært
lavt karbonavtrykk med over 99 prosent CO2-fangstgrad og generelt svært lave
utslipp, samtidig som det vil ha markedsledende energieffektivitet. Anlegget vil
også ha et svært høyt sikkerhetsnivå. Det skal videre bygges slik at det oppnås
et lavt støynivå og så lite bruk av undøvendig oppysningav omgivelsene som
mulig. Vi vil bruke materialer som kan resirkuleres og kjemikalier med
restprodukter som kan brukes som råstoff i annen industriell produksjon. På
denne måten vil Horisont Energi sikre at anlegget designes etter
sirkulærøkonomiske prinsipper så langt det lar seg gjøre, sier Eidesen.

- Med dette innovative anlegget vil vi sette standarden for ren hydrogen- og
ammoniakkproduksjon fra gass. Dette er også grunnen til at Enova har valgt å
støtte prosjektet i den kommende fasen med 10 millioner kroner, sier Eidesen.

Videre prosess
Den valgte tomten vil nå danne grunnlag for konseptstudiene, som skal
gjennomføres med Horisont Energis leverandører det neste halve året. Valget av
tomten forventes endelig bekreftet i en konseptvalgsbeslutning mot slutten av
året. I tiden fremover vil Horisont Energi inngå kontrakter for slike studier
med de nevnte leverandørene.

Planen er at anleggsarbeidet skal foregå fra 2022 til 2025 og at
ammoniakkfabrikken skal komme i drift i 2025.

- Anlegget vil skape mange lokale arbeidsplasser, både i prosjekterings- og
driftsfasen. Horisont Energi er i dialog med aktører som ønsker å skape næring
ulike steder i Norge basert på den rene ammoniakken anlegget vårt skal
produsere, sier Eidesen.

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr
ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til
kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og
lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en
lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.
https://www.horisontenergi.no/

Om Barents Blue
Barents Blue vil bli Europas første rene ammoniakkproduksjon i stor skala.
Basert på naturgass fra Barentshavet vil prosjektet omfatte et rent
ammoniakkanlegg i verdensklasse i Finnmark. Barents Blue vil ha en
produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag når anlegget kommer i drift.
Under produksjonsprosessen vil karbon fanges opp og transporteres med skip til
Polaris-reservoaret for lagring, med en estimert kapasitet på over 100 millioner
tonn under havbunnen utenfor Finnmark, noe som tilsvarer to ganger Norges årlige
klimagassutslipp. Prosjektet går nå inn i konseptfasen, og det forventes en
investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue-prosjektet mot slutten av
2022.


Mer informasjon:

Investorrelasjoner
Dan Jarle Flølo, finansdirektør
+47 901 13 159
djf@horisontenergi.com

Medierelasjoner
Marianne Stigset
+47 41 18 84 82
Marianne.Stigset@corpcom.no