09:45:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Horisont Energi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en producent samt vidare distributör av diverse råvaror. Störst andel av utbudet består av ammoniak och vätgas som vidare används inom diverse industriella processer. Produktionen drivs via egna anläggningar, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sandnes.

Kalender

2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Ordinarie utdelning HRGI 0.00 NOK
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-16 07:00:00
OSLO / SANDNES - 16. august 2021 - Energiselskapet St1 Nordic Oy og det norske
grønne energiselskapet Horisont Energi AS offentliggjør i dag at de har signert
en intensjonsavtale om felles utvikling av et grønt ammoniakkprosjekt i
Finnmark. Målet med partnerskapet er å produsere grønn ammoniakk fra flere ulike
fornybare energiprodukter for transport og industri.

St1 og Horisont Energi vil gjennomføre forstudier av potensialet for grønn
ammoniakkproduksjon i Finnmark basert på elektrolyse ved bruk av vindkraft,
hydrogen fra forskjellige grønne kilder, og i tillegg undersøke bruken av et
antall nye og alternative teknologier i grønn ammoniakkproduksjon. Partnerne vil
også utforske hele verdikjeden for negative utslipp - fra karbonfangst til
endelig lagring - for å skape lagrede CO2-kreditter (LCK) eller carbon removal
credits (CRCer), for kommersialisering og for å bidra til utviklingen av
relevant lovgivning.

Fra vindkraft til grønn ammoniakk
Ved å kombinere kompetansen på sine respektive felt, vil partene modellere en
fungerende ikke-fossil ammoniakkverdikjede fra råvare til sluttforbruker. Som en
del av studien vil partnerne også vurdere mulige lokasjoner for grønn
ammoniakkproduksjon i Finnmark. Elektrolysen vil kreve vindkraften som St1
planlegger å produsere i Finnmark. St1 har allerede levert konsesjonssøknad for
utvikling av Davvi vindpark (800 MW), i tillegg til andre mulige prosjekter.

Positive resultater fra forstudiene kan føre til felles utvikling av et hybrid
grønt ammoniakkanlegg.

- Drevet av vår visjon om å være en ledende europeisk leverandør av tjenester
innen ren energi og karbonlagring er vi glade for å samarbeide med St1 for å
bringe grønne produkter til markedet og utforske forretningsmodeller for
negative utslipp, som en del av den globale utviklingen mot avkarbonisering.
Grønt hydrogen omdannet til ammoniakk utløser potensialet i fornybare
energikilder som vindkraft, sikrer effektivitet i energisystemet og legger til
rette for en karbonnøytral kilde for drivstoff og varme for hjemmene våre, for
transport og for industri, og blir dermed essensielt for å oppfylle EUs
klimamål, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i
Horisont Energi.

- Vi er veldig glade for å samarbeide med Horisont Energi om å utrede
mulighetene for å utvikle dette prosjektet sammen. Avkarbonisering av transport
og industri er en enorm utfordring, og for å løse dette må vi koble
kraftsektoren til sluttbrukere i transportsektorer som skipsfart, luftfart og
veitransport, samt industri. I tillegg er vi entusiastiske når det gjelder å
videreutvikle et kommersielt og regulert karbonmarked for handel med lagrede
CO2-kreditter. I Horisont Energi har vi funnet en partner med kompetanse som
passer perfekt for å oppnå vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av
CO2-bevisst energi, sier Kristine Vergli Grant-Carlsen, administrerende direktør
i St1 Norge.

Horisont Energi er allerede engasjert i Barents Blue-prosjektet i Finnmark,
Europas første storskala produksjon av blå ammoniakk. Ved bruk av naturgass fra
Barentshavet vil Barents Blue ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk
per dag når anlegget kommer i drift i 2025.

For mer informasjon:
Simen Hauland, prosjektleder PtX/syntetisk drivstoff, St1 Norge, +47 403 16 305
// simen.hauland@st1.com
Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør, Horisont Energi, +47
990 36 892 // bhe@horisontenergi.com

Om St1
St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern som har som visjon å være ledende på
produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Konsernet forsker på og utvikler
økonomisk levedyktige, og miljømessig bærekraftige energiløsninger. St1
fokuserer på markedsføring av drivstoff, oljeraffinering og fornybare
energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell
vindkraft. Konsernet har 1.250 St1- og Shell-merkede stasjoner i Finland,
Sverige og Norge. St1 har hovedkontor i Helsinki, og har i dag ca. 1.000
ansatte. www.st1.com

Om Horisont Energi
Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk karbonteknologiselskap som tilbyr
ren energi og karbonlagringstjenester. Selskapet omdanner gass til
kostnadsledende ammoniakk og hydrogen, og tilbyr CO2-transport- og
lagringsløsninger ved hjelp av proprietær teknologi, som legger til rette for en
lavkarbonøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i 2019 og har hovedkontor i Sandnes.
https://www.horisontenergi.no